#skummetihamre

"Det var ett stort kaos och allt gick så fort"

1:40 min

Med fler rökdykare hade utgången kunnat bli en annan vid den uppmärksammande branden i Hamre där brandskum har förorenat dricksvattnet. Kent Bodin vaknade mitt i ett eldkaos och han var chanslös mot den väldiga branden. 

– Det var ett stort kaos, allt gick så fort så man hann inte tänka. Jag tänkte att jag skulle släcka. Jag försökte med en handbrandsläckare, men elden kom igen, säger Kent Bodin, som bodde i villan som brann i Hamre i januari. 

Tre styrkor larmades till branden i ett tidigt skede, men trots det användes inte mer än en rökdykargrupp.

I den utvärdering som gjordes efter branden står det att två rökdykargrupper från början kanske hade kunnat släcka branden, och gjort att man kunnat använda mindre skum.

"Två rökdykargrupper insatta hade eventuellt kunnat bidra till ett gynnsammare brandförlopp och minskad spridningsrisken."

Utredaren menar att om man larmat deltidsbrandkåren i Delsbo från början så hade man kunnat ha fler rökdykare på plats.

Men Norrhälsinge räddningstjänst säger att de följt de rutiner man har för den här typen av bränder, med tanke på de resurser som fanns.

Lennart Juhlin är räddningschef:

– Vid en normal villabrand ska halva styrkan räcka.

Resten av styrkan måste finnas kvar i beredskap för andra händelser:

– Vi ska dessutom kunna tänka på en trafikolycka, någonting annat som inträffar samtidigt.

Resurser och rutiner gjorde att man inte kunde ha mer än en rökdykargrupp i Hamre. Någonting som alltså kan ha påverkat brandförloppet och användandet av skum.

Stefan Svensson, docent och lektor i brandteknik vid Lunds universitet, tycker precis som utredningen att fler rökdykare hade kunnat gjort skillnad:

– Man hade haft möjlighet att göra fler saker samtidigt, vilket förhoppningsvis gett en bättre utgång. Man hade kunnat få stopp på det snabbare helt enkelt.

Hela vår granskning av #skummetihamre hittar du här.