236 nyanlända kan få hjälp med bostad

1:42 min

236 nyanlända vuxna ska nästa år anvisas till Gävleborg och få hjälp att finna bostad. Det står klart sedan Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna nu har enats om hur nyanlända ska fördelas bland landets kommuner.

Det är tufft för nyanlända som fått uppehållstillstånd att hitta bostad. Det säger Sahra Ibrahim, anhöriginvandrare från Bagdad som tillsammans med sina sex barn flyttade till Gävle sedan hennes man sökt asyl.

Kulturkrocken försvårar

Det är inte bara bristen på stora lägenheter utan också språket och snåriga svenska regler som gör det svårt att hitta ett passande boende, säger hon:

– Det är jättesvårt. Det är ju en ny kultur och svårt att förstå hur man ska kunna hitta något som passar när man inte ens förstår vad folk säger! Det är mycket som gör det besvärligt, säger hon.

Hur gör man då, för att hitta någonstans att bo?

– Man måste få hjälp av handläggare vid Arbetsförmedlingen, kommunen eller någon annan, säger Sahra Ibrahim.

Fördelningstalen är klara 

De flesta nyanlända fixar bostad själv, men många måste också som Sahra få hjälp av arbetsförmedlingen att både hitta bostad och jobb.

Nu har Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna tillsammans bestämt att totalt 236 vuxna nyanlända som behöver hjälp med bostad ska placeras i Gävleborgs olika kommuner nästa år.

Få nyanlända till Gävleborg

236 är en mycket låg siffra jämfört med det antal nyanlända som andra län ska vara beredda att ta emot, men det har en förklaring säger Länsstyrelsens migrationssamordnare, Robert Larsson:

– Gävleborg är det län som under flera år tagit emot flest nyanlända per capita.

Och det har alltså skett trots att Gävleborg också har Sveriges svagaste arbetsmarknad?

– Precis! Därför har nu också fördelningstalen för mottagandet av nyanlända förändrats med hänsyn till det. Vi hade faktiskt planerat för att ta emot dubbelt så många nyanlända än de 236 som Gävleborgs kommuner nu får ansvar för, säger Robert Larsson.

Bostadshjälpen gör nytta

Totalt kommer omkring 63 000 asylsökande få uppehållstillstånd i Sverige som helhet nästa år. En tredjedel kommer att anvisas till olika kommuner som ska hjälpa dem med boendet varav alltså 236 till Gävleborg.

Sahra Ibrahims stora familj fick lägenhet just genom att på det här sättet ha anvisats till Gävle. Det var en verklig lättnad att få Arbetsförmedlingens och kommunens hjälp, tycker hon:

– Det gick bra! Min man fick lägenhet och vi fick också möbler och till och med kläder till barnen. Jag är jättenöjd! säger hon.