Hälsinglands museum får arabiskt silvermynt i gåva

0:47 min

I dag fick Hälsinglands museum ta emot en del av en vikingaskatt, ett arabiskt mynt som är ett av 178 mynt som hittades i Alfta i början av 1900-talet.

Det var år 1907 som det gjordes ett stort myntfynd i Viken i Alfta. Mynten kom att kallas för ”Vikenskatten”.

Ett av mynten har varit i Sture och Birgitta Ohlssons ägo och nu vill de att myntet ska bli tillgängligt för allmänheten och därför skänker de det till Hälsinglands museum.

– Det är helt tokigt att det ska ligga i ett kassaskåp där ingen kan titta eller läsa någon historia om det, säger Birgitta Olsson.

Myntet berättar bland annat om kontakter mellan Arabvärlden och Hälsingland redan på 900-talet.

– Det har ett kulturhistoriskt värde som berättar för oss om hur människor på 900-talet hade kontakter långt ute i Europa och färdades långt och bytte eller sålde föremål och kom åt silver, säger Lars Nylander vid Hälsinglands museum.