Arkeologisk utgrävning gör plats för bostäder i Skutskär

1:24 min

Just nu gräver man vid Bodaån i Skutskär. Anledningen är att kommunen planerar för nya bostäder längs ån. Samtidigt passar man på att leta efter eventuella fynd på platsen.

En av arkeologerna på plats är Peter Sillén som berättar att arbetet är roligt, även om de inte alltid hittar några fynd. 

– I det här fallet är det sparsmakat, säger han. 

Hittills har de hittat vad de tror är en avfallsgrop med kol, sot, sten, tegel och lite djurben. På platsen har det funnits stora gårdar för flera hundra år sedan. 

– Det är känt från 1600-talet i kartmaterialet, säger Peter Sillén.

För att bygget ska stoppas skulle något väldigt spektakulärt behöva hittas.

– Det ska mycket till. Jag kan inte se att något av det här skulle stoppa bygget, säger Peter Sillén.