Hamnsamarbetet sprack

Samarbetet mellan de fyra företag som erbjudits delägarskap i Gävle Hamn AB har spruckit. Samarbetsklimatet är inte tillräckligt gott, har en utredare konstaterat.

Istället vill nu Gävle kommun ta över de privata företagens verksamhet för att på så sätt nå målet med bara en aktör i hamnen.

Det var i slutet av april som Gävle kommun erbjöd Gävle Sjöfarts AB, Sören Thyr AB, Svecon Freight AB, och Gävle Containerterminal AB att förvärva aktier i Gävle Hamn. Avsikten var att ge hamen en enda aktör. Parterna skrev i det läget på ett Letter of Intent inför samarbetet.

Advokaten Per Winnberg konstaterar nu att ingen av parterna vill sätta sig i en beroendesituation till de övriga och att samarbetsklimatet därför inte är gott nog för ett samgående.

Däremot säger Ingemar Westin, VD i Gävle stadshus AB, att alla är överens om att det ska vara en aktör i hamnen.