Asylsökande slängs ut från boenden i Gävleborg

1:22 min

Efter en lagändring i somras har Kronofogden nu börjat vräka asylsökande som fått avslag från Migrationsverkets boenden i länet. 

Den nya lag som infördes i somras säger att man inte har rätt till boende och ersättning om man fått avslag på sin asylansökan.

I hela landet handlar det nu om cirka 400 fall där Migrationsverket nu begärt att Kronofogden ska avhysa boende från myndighetens boenden.

I Gävleborgs län är det femton personer som är aktuella för avhysning, flest av dem bor i Söderhamn och i Bollnäs kommun.

12 av ärendena har lämnats över från Migrationsverket till Kronofogden, som har till uppgift att delge de berörda personerna om beslutet innan det genomförs. Tre av fallen är färdigutredda av Kronofogden och de personerna måste nu flyttas ut.

Om man inte åker frivilligt, att det inte går att verkställa, då hamnar man helt enkelt ute på gatan. Och vad som händer sedan det vet inte vi.

Men flera kräver att få bo kvar.

– Om vi pratar specifikt om ärendena från Migrationsverket så har vi ganska litet antal att se på som har gått så pass långt att målen har avslutats. Men det är relativt vanligt att svarande invänder och säger att de har rätt att bo kvar, säger Fredrik Ohlsson, verksjurist vid Migrationsverket. 

De som nu avhyses av Kronofogden har redan fått andra chanser, enligt Sverker Spaak, ansvarig för boende- och återvändarprocessen på Migrationsverket.

– Alla får ju ett samtal med Migrationsverket eller polismyndigheten. Då erbjuds man stöd och hjälp till en hemresa till hemlandet. Om man inte åker frivilligt, att det inte går att verkställa, då hamnar man helt enkelt ute på gatan. Och vad som händer sedan det vet inte vi, säger Sverker Spaak.