Lättare att skjuta rovdjur

Idag avslutas Kristdemokraternas  riksting i Skövde. Och flera förslag från Kristdemokrater i Gävleborg antogs. Bland annat ett förslag om att det ska bli tillåtet att skjuta rovdjur inom en 200 meters radie - trots att djuret inte anfaller.

Länets Riksdagsledamot Ragnwi Marcelind tror dock inte att en sådan lag skulle kunna missbrukas även om det då skulle bli fullt möjligt att tax skjuta varg från altanen. I rikstinget beslutades det också att inte vara för att narkomar ska kunna få sprutor från kommun och landsting. Riksdagsledamot Ragnwi Marcelind är däremot mer tveksam till det förslag som partiledaren Göran Hägglund vill ha bifall på  - att det ska vara  straffbart att inte gripa in när någon blir misshandlad.