Livsmedelsutbildning i Bollnäs

I höst drar Bollnäs Folkhögskola igång en livsmedelsutbildning. Utbildningen är en termin lång och tar emot 30 elever från hela sverige.

Utbildningen varvas med teori och praktik och praktiken kan göras på hemmaplan. Milko - som ställer upp med praktikplatser - tror att utbildningen kan rädda den fortsatta verksamheten eftersom många anställda på Milko snart går i pension.