Ny modell för strandskyddet

Det borde vara enklare att få bygga hus vid vattnet i länet - det är det många som tycker. Och nu finns det en ny modell för hur strandskyddet, som förbjuder bebyggelse alltför nära vatten i Sverige, skulle kunna fungera mer flexibelt.

Ann-Christine Sandlund har utformat modellen i sitt examensarbete på Geomatikprogrammet vid Högskolan i Gävle och det är ett högaktuellt ämne hon har valt.

Strandskyddet är till för att bevara stränderna i Sverige, för friluftslivets och den biologiska mångfaldens skull. Det allmänna skyddet i hela landet sträcker sig 100 meter upp från vattenbrynet - men om en strand anses särskilt skyddsvärd kan det utökas till 300 meter.

Inom den här gränsen krävs det särskild dispens för att till exempel få bygga ett hus eller bryggor, och reglerna är desamma oberoende av om man vill bygga i Stockholms skärgård eller vid Dellensjöarnas strand.

Det är en alltför generell lagstiftning anser Ann-Christine Sandlund, som gjorde sitt exjobb på uppdrag av Hudiksvalls kommun. Hennes modell går emot rådande lagstiftning och tar bland annat hänsyn till hur sällsynt stranden är och hur exploaterad den redan har blivit, något som ju varierar.

Längs havskusten i Gävleborg är strandskyddet utökat till 300 meter och vid till exempel Storsjön, Ljusnan och Dalälven är det 200 meter som gäller.

Att erbjuda strandnära tomter är ett sätt att locka nya invånare till glesbygden, och Länsstyrelsen försökte förra året att få till en neddragning av strandskyddet till 100 meter i länet, men Naturvårdsverket satte sig emot.

I höst väntas nya riktlinjer från regeringen i ämnet. Ann-Christine Sandlund hoppas att hennes slutsatser om ett mer regionalt anpassat strandskydd kan väcka debatt.