Studenter kan få klippa gräs

Socialtjänsten i Gävle vill nu hjälpa till så att det halvmeterhöga gräset i Gävles ytterområden blir slaget.

Genom att låta högskolestudenterna som har fått socialbidrag göra jobbet, så skulle problemet vara löst, menar socialtjänstens bidragschef Wolther Planck.

Tekniska kontoret gillar idén, medan arbetsmarknadsenheten i Gävle kommun är lite mer avvaktande, då de först vill ta reda på att förslaget inte strider mot arbetsmarknadens regler.