Länsrätten upphäver elevavstängning

Barn- och utbildningsnämnden i Bollnäs gjorde fel när den stängde av tre elever på Torsbergsskolans gymnasium, efter att eleverna utsatt lärare för sexuella trakasserier. Det konstaterar länsrätten i en dom.

Enligt länsrättens dom har barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott inte sett till att det inför mötet den 1 juni, då beslutet om avstängning togs, funnits en tillräckligt bra utredning om alla omständigheter kring de sexuella trakasserierna.

Eleverna hade inte heller fått möjlighet att yttra sig före beslutet, påpekar rätten men det håller alltså inte Ingrid Hammarberg med om.

Men trots länsrättens dom är det inte klart att elevernas avstängning upphävs. Det är två av de tre eleverna som överklagat beslutet om avstängning från den 1 juni. Men barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott hade ytterligare ett möte den 15 juni, då även eleverna medverkade, och då tog arbetsutskottet återigen ett beslut om avstängning.

Nu är alltså frågan om även arbetsutskottets senaste beslut i frågan påverkas av länsrättens dom.