Medeltida tomtägande i Gävle

För husägare gäller antingen friköpt tomt eller att man arrenderar den av kommunen. Men i Gävle finns ett tredje alternativ som bara några få husägare i stadsdelen Strömsbro besitter och som i princip är gratis.

Alternativet kallas för fasta tomtören och har sina rötter sedan medeltiden. I Strömsbro skrevs fasta tomtöreskontrakt med Gävle stad på 1700-talet och de är formulerade så att de inte går att bryta.

Gävle stad insåg sitt misstag i början på 1900-talet och förmådde husägarna att friköpa sina tomter. Några få vägrade och än i dag finns det 2-3 husägare i Strömsbro som fortfarande har fasta tomtören.

Kostnad per år: 10 - 50 kr för all framtid.