Liten valfrihet i kyrkovalet

Höstens kyrkoval är redan mer eller mindre avgjort i var fjärde församling i landet, eftersom det bara finns en enda lista att rösta på.

Av dom 37 församlingar som finns i Hälsingland är det 9 stycken som bara har en lista.

Söndag den 18 september är det kyrkoval.

Då ska man välja vilka som ska styra Svenska kyrkan dom kommande fyra åren.

Å röstningen sker på antingen tre eller fyra olika nivåer.

Det är till kyrkorådet i den församling man bor.

Vissa församlingar ingår i en större enhet en såkallad samfällighet och i dom fallen sker också ett val.

Nästa nivå år stiftsfullmäktige.

Därefter kommer Kyrkomötet som kan sägas motsvara sveriges riksdag.

Till valet i nio av hälsinglands församlingar finns bara en lista att rösta på och där är utgången redan given men Anders Bergsten kyrkorådets ordförande i Rengsjö församling tycker ändå det är viktigt att rösta.