Missbrukare till Gävlefängelset

Fängelset i Gävle ska göras om så att det enbart tar emot fångar som missbrukar narkotika.

Det är sju fängelser i Sverige ska specialisera sig på missbrukande fångar - bland annat fängelset i Gävle.

De andra är anstalterna Färingsö, Helsingborg, Högsbo, Roxtuna, Sagsjön och Österåker enligt Kriminalvårdsstyrelsen. Färingsö och Sagsjön är kvinnoanstalter.

Målet är att minska återfallen i brott och att de dömda ska placeras på behandlingshem efter frigivning.