Stor valfrihet i Gästriklands kyrkoval

I Gästrikland är valfriheten i höstens kyrkoval större än i landet som helhet.

I Gästrikland är valfriheten i höstens kyrkoval större än i landet som helhet.

Var tredje församling i landet har bara en lista med kandidater att rösta på, men i Gästrikland har alla församlingarna flera listor.

Sture Larsson, som är förvaltningschef för svenska kyrkan i Gävle, säger till Radio Gävleborg att den enkla förklaringen till de många listorna är att det bor så många människor i alla församlingar i Gästrikland.