Skylt utanför en rättegångssal, och en bild från polisernas undersökning i Långshyttan
1 av 4
Foto: P4 Dalarna, Niklas Hagman/TT.
Pixlad bild på två av de åtalade.
2 av 4
I telefonsamtal mellan de åtalade framgår att de inblandade börjar bli oroliga efter mordet. Foto: Henrik Hansson/TT.
En bild från rättsalen
3 av 4
Elva personer är misstänkta för inblandning i mordet på kvinnan, sex av dem misstänks för mord, två för medhjälp samt tre personer för underlåtenhet att avslöja mordet. Foto: Jennie-Lie Kjörnsberg.
Åklagare Johan Knies som intervjuas av vår reporter
4 av 4
De tilltalade har varit skyldiga henne pengar. När hon vill ha tillbaka sina pengar blir hon obekväm, och de väljer de att göra på det här viset, säger Johan Knies. Foto: Christine Odén.
Långshyttemordet

Just nu: Vi liverapporterar från rättegången om Långshyttemordet

Åklagare Johan Knies: När hon vill ha tillbaka sina pengar blir hon obekväm
1:20 min

P4 Dalarna rapporterar här direkt från Falu tingsrätt och rättegången om mordet i Långshyttan där bland annat en 21-årig kvinna från Gävleborg finns med bland de misstänkta.

Följ vår direktrapportering här med start 09:00.

Bland åklagare Johan Knies bevisning mot de elva åtalade finns bland annat analys av deras kommunikation, de ljudfiler som har säkrats av samtal mellan de inblandade samt hur deras telefoner rört sig under morddagen.

– Det ihop med de tilltalades berättelser är den starkaste bevisningen skulle jag säga, säger Johan Knies.

Vad är motivet?

– De tilltalade har varit skyldiga henne pengar. När hon vill ha tillbaka sina pengar blir hon obekväm, och de väljer de att göra på det här viset, säger Johan Knies.

Christine Odén, reporter: Hej! Jag heter Christine Odén och jag kommer att rapportera från rättegången idag. Har du någon fråga kan du skriva dem här. /Christine

08:03, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Nu är vi på plats i Falu tingsrätt där rättegången kommer att starta klockan 9. Det som kommer att hända i dag är att åklagaren Johan Knies kommer att hålla sin sakframställan, alltså ge åklagarsidans bild av vad det är som lett fram till mordet och hur det gått till.

08:35, 21 November 2016

Ante: Har de åtalade erkänt eller förnekar de brott?

Christine Odén, reporter: De har gjort vissa medgivanden och gett en ganska samstämmig bild av händelseförloppet. När rättegången börjar kommer vi att få veta mer om deras inställning.

08:50, 21 November 2016


Det är ett stort intresse för rättegången med flera medier på plats.

Det är ett stort intresse för rättegången med flera medier på plats.

09:03, 21 November 2016

Alex: Vad kommer komma fram nu dem första dagarna ? Eftersom rättegången ska vara i 20 dagar ?

Christine Odén, reporter: Den första dagen blir det sakframställan och det övriga är det förhör med tilltalade, vittnen och experter bland annat. Det är ju många åtalade, 11 stycken, och ett omfattande mål så det därför det är så många rättegångsdagar.

09:06, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Nu har rättegången startat. Rättens ordförande är domare Lars Bergström. De tilltalade sitter tillsammans med sina försvarare i rättssalen. Här är också åklagaren Johan Knies, som har åklagaren Olle Sohlberg till sin hjälp.

09:08, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: I morgon kommer förhör att hållas med den mordåtalade kvinnan som tillsammans med fem män åtalas för själva mordet. Hon har en ljus tröja, sitter med nedböjt huvud och tittar upp mot domaren ibland.

09:11, 21 November 2016

Morsan: Är det många åhörarplatser? Det är ju många åtalade.

Christine Odén, reporter: Ja, det finns plats för åhörare, men i en annan sal, sal 3. Här i rättssalen finns plats för två anhöriga per tilltalad och media. Det är ju ett stort intresse för rättegången.

09:14, 21 November 2016

Erik : Är rättegången öppen?

Christine Odén, reporter: Ja, den är öppen.

09:16, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Nu går rätten igenom hur de tilltalade ställer sig till anklagelserna. Den 21-årige mannen som åtalas för själva mordet förnekar brott. Det gör också de två männen i 40-årsåldern som är åtalde för mordet.

09:20, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Nu börjar åklagaren Johan Knies sin sakframställan. Här berättar han om det den bevisning som har kommer att lägga fram, bland annat handlar det om samtal från den mordåtalade kvinnans mobil. "Det kommer att bli en omfattande sakframställan" säger åklagaren Johan Knies. Det blir förutom inspelade samtal även 360-filmer och en del annan bevisning som kommer att gås igenom. Sakframställan kommer att pågå fram till "eftermiddagskaffet".

09:25, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Åklagaren kommer under sin sakframställan börja med att presentera de tilltalade och brottsoffret, den mördade kvinnan. Den här presentationen börjar nu.

09:27, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Polisens Nationella operativa avdelning, NOA har varit inbland i att hämta information från de tilltalades mobiltelefoner. Den här informationen ligger till grund för presentationen av de tilltalade.

09:29, 21 November 2016

Linus: Det är fyra som står åtalade för mord.

Christine Odén, reporter: Nej, det är sex personer. Men jag återkommer till de övriga tres inställning till anklagelserna. Sedan är det ytterligare två personer som åtalas för medhjälp till mord och tre personer för underlåtenhet att avslöja mord.

09:31, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Flera av de tilltalade har bott tillsammans i Borlänge. Åklagaren går nu igenom telefonnummer som är kopplade till de tilltalade. Här finns också kopplingar mellan de tilltalade, som visar att de har varandras nummer och ligger inlagda i varandras mobiltelefoner.

09:37, 21 November 2016

Sassiet: Är alla elva personer där?sitter du i samma rum som dom?

Christine Odén, reporter: Ja, alla åtalade sitter här i rättssalen tillsammans med sina försvarare.

09:38, 21 November 2016

Crillson: Hur reagerar de misstänkta på situationen? Nedstämda? likgiltiga?

Christine Odén, reporter: Ingen av de åtalade har hörts än utan de sitter tillsammans med sina försvarare. De ser samlade ut, några tittar ned i bordet eller följer med i de papper som åklagaren delat ut till de tilltalade och deras försvarare. En del tittar upp ibland och ser ut över salen eller på varandra. De åtta mord och medhjälpsåtalade som sitter häktade har fått restriktioner vilket betyder att de inte får tala med varandra eller några andra.

09:48, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Åklagaren målar nu upp en bild av att flera av de tilltalade bodde tillsammans i Borlänge och de kände varandra. Fler av dem kände den mördade kvinnan och hade också bott tillsammans med henne vid något tillfälle. Åklagaren berättar nu att den mördade kvinnan tidigare lånat ut sitt kontokort och kod till några av de tilltalade.

09:52, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Hon ska har lånat ut kortet eftersom hon behövde hjälp att handla mat efter en skada. Kvinnan gjorde en polisanmälan om detta eftersom det tagits ut pengar, som inte hon gett tillstånd till. Hon namnger tre av de tilltalade men tar sedan tillbaka anmälan eftersom hon utsatts för hot. Detta stödjer påståendet att de varit bekanta med den mördade kvinnan enligt åklagaren.

09:56, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Åklagaren övergår nu till att presentera den mördade kvinnan. Han berättar om kvinnans ekonomi, det här är relevant eftersom åklagaren menar att motivet till mordet varit skulder som de tilltalade haft till den mördade kvinnan. Kvinnan hade fått en stor summa pengar i en försäkringsersättning. "Det verkar ha varit mycket kontantuttag de sista månaderna" säger åklagaren Johan Knies.

10:00, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: "Hon har lånat ut pengar till flera av de tilltalade" säger åklagaren. De tilltalade kände till att kvinnan hade relativt gott om pengar enligt åklagaren. De har uppgett att det handlar om skulder på mellan omkring 200 och 10 000 kronor. Det har också hittats skuldlistor hemma hos den mördade kvinnan med några av de tilltalades namn.

10:07, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Nu tar rätten en paus. Vi återkommer när förhandlingen sätter igång igen.

10:10, 21 November 2016

Helena Broström: Vill du läsa mer om vad P4 Dalarna tidigare har rapporterat om mordet, så hittar du allt här: https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=161&grupp=23106

10:11, 21 November 2016


Mycket folk på plats under rättegången i Falu tingsrätt.

Mycket folk på plats under rättegången i Falu tingsrätt.

10:24, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Nu drar rättegången igång igen efter pausen.

10:29, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Åklagaren Johan Knies ska visar så kallade 360-filmer från platser som är viktiga för utredningen. Det är bilder som det går att följa med ett helt varv runt i och det går också att zooma. Först visar han en bild på grillplatsen vid sjön Myggtjärn utanför Säter dit tio av del åtalade ska ha åkt ut.

10:36, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Nu visar åklagaren bilder från Rällingsberg och det vattenfyllda gruvhål där kvinnan hittades död. Åklagaren använder dessa bilder istället för att hela rätten ska åka ut och titta på platserna.

10:40, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Tänk på att inte skriva några namn på de tilltalade eller mordoffret när ni ställer frågor till mig. P4 Dalarna har beslutat att inte namnge varken de tilltalade eller mordoffret.

10:41, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Nu visar åklagaren en tredje 360-film från Gustafsnäsviken utanför Långshyttan, dit åklagaren menar att några av de tilltalade åker efter mordet. Där gör de bland annat sig av med kniven som användes vid mordet enligt åklagaren. Men mordvapnet har inte hittats.

10:44, 21 November 2016

JH: Hur stor chans är det att dom blir dömda till fängelse?

Christine Odén, reporter: Om de fälls för mord är det sannolikt att straffet blir fängelse mellan 10 år och livstid om inte rätten vill döma till rättspsykiatrisk vård. Vad åklagaren kommer att yrka på får vi veta när rättegången avslutas den 23 december.

10:51, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Nu har åklagen kommit fram till dagarna när den 62-årig kvinnan mördades. Det handlar om den 16-17 juni i somras. Även här är samtalslistor mellan de tilltalade och den mördade kvinnan relevanta enligt åklagaren. "Den 16 juni hade några i gruppen konkreta planer på att kvinnan skulle tas av daga" säger åklagare Johan Knies.

10:56, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Nu får vi lyssna på ett samtal mellan två av mordåtalade männen, 21-åringen och en 24-åringen. Det här är samtal som spelats in på den mordåtalade 20-åriga kvinnans telefon där det finns någon typ av app som gör att man kan spela in samtal. Och den här appen var inställd på att spela in alla samtal.

11:03, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: I samtalet frågar 24-åringen om 21-åringen vill tjäna pengar. Enligt åklagaren handlar samtalet om att döda den 62-åriga kvinnan och stjäla pengar från henne. Efter samtalet följer sms-trafik.

11:06, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Fem av de tilltalade åker hem till den mördade kvinnan under natten till den 17 juni, men då händer ingenting enligt åklagaren. Nästa dag fortsätter planerna och då ringer en av de tilltallade den mördade kvinnan och bjuder med henne på en grillfest. I en av de tilltalades datorer har man hittat sökningar på "mord" och "det perfekta mordet" bland annat och enligt åklagaren är det här sökningar som gjorts efter att kvinnan bjudits med på grillfesten.

11:10, 21 November 2016

Linus: Ger hon med inspelningsappen någon förklaring till varför den installerades? Hon försvårade ju inte direkt abetet för polisen/åklagaren. Var det tänkt att användas till utpressning av någon av de andra?

Christine Odén, reporter: Hon har inte hörts i rätten än. I morgon kommer förhören med de tilltalade att påbörjas.

11:11, 21 November 2016

Helena Broström: En av de åtalades advokat: Pengamotivet måste nyanseras: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6567540

11:16, 21 November 2016

Sassy: Visar dom misstänkta några känslor?

Christine Odén, reporter: De flesta av de åtalade sitter med ryggen mot mig och vi har inte fått höra dem än, så det är svårt att uttala sig om det. Men alla är lugna och flera av dem följer med i åklagarens genomgång.

11:17, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Nu säger åklagaren att några av de tilltalade inför grillfesten åker och handlar bland annat en kniv och sopsäckar. Med hjälp av information om vilka mobilmaster de tilltalades mobiltelefoner kopplar upp sig emot kan åklagaren visa var den tilltalades befunnit sig och hur de rört sig.

11:18, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Nu har åklagaren kommit fram till mordkvällen. Planen är alltså att ta med kvinnan till grillplatsen utanför Säter enligt åklagaren och döda henne där. Det är fyra av de åtalade som åker och hämtar den 62-åriga kvinnan. De åker till grillplatsen och där samlas tio av de nu åtalade tillsammans med den 62-åriga kvinnan.

11:22, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: I den 62-åriga kvinnan kamera har man hittat bilder från grillfesten. På bilden poserar tre av de tilltalade. Det finns också en bild på den 62-åriga kvinnan. I en av bilderna syns också en bild på en bil, som tillhör några fiskare som var på plats vid sjön och fiskade. Det här gör att gruppen får ändra planerna på att döda kvinnan vid grillplatsen, enligt åklagaren.

11:27, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Nu tar rätten lunchpaus. Efter lunch fortsätter åklagaren med hur själva mordet ska ha gått till. Förhandlingen startar igen klockan 13.

11:31, 21 November 2016

Undrande: Hur många är det av dem som ska genomgå en paragraf 7-undersökning, om det är någon?

Christine Odén, reporter: Det är ingenting som har diskuterats än.

11:36, 21 November 2016

Linus: Är det några åhörare som ser ut att tillhöra MC-gäng närvarande? Tänkte mest på att de tilltalade talat vitt o brett om HA, lyssnar på musik tillägnand dem, använder deras supporter symboler... verkar se upp till dem på något vis.

Christine Odén, reporter: Nej, det är ingenting som synts i rättssalen och några sådan kopplingar har inte heller åklagaren har talat om. Det här beskrivs som en grupp som känner varandra och några bor också tillsammans.

11:39, 21 November 2016

Alex: Hur många vittnen har åklagaren kallat?

Christine Odén, reporter: En dag är vigd åt vittnesförhör, men hur många vittnen som kommer att kallas vet jag inte. Det är ett antal personer som omskrivs som vittnen i förundersökningsprotokollet men det är oklart om alla kommer att kallas.

11:42, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Nu tar direktrapporteringen också lunch. Tack så mycket för alla frågor! Fortsätt gärna att ställa frågor och höra av er. Vi är tillbaka igen klockan 13. /Christine

11:44, 21 November 2016


Bland åklagare Johan Knies bevisning mot de elva åtalade finns bland annat analys av deras kommunikation, de ljudfiler som har säkrats av samtal mellan de inblandade samt hur deras telefoner rört sig under morddagen.

Bland åklagare Johan Knies bevisning mot de elva åtalade finns bland annat analys av deras kommunikation, de ljudfiler som har säkrats av samtal mellan de inblandade samt hur deras telefoner rört sig under morddagen.

12:54, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Nu återupptas rättegången efter lunchpausen och nu kommer åklagaren att gå igenom hur mordet gått till. Han börjar med att visa en bild på den bil som användes.

13:11, 21 November 2016

Jerk: Öh- Det är fotoförbud i tingsrätten???

Christine Odén, reporter: Ja, det är fotoförbud inne i rättssalen.

13:12, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Åklagaren Johan Knies berättar nu att de åtalade ändrade mordplanerna under kvällen eftersom det fanns fiskare vid grillplatsen intill Myggtjärn. Nu tar istället sex av de åtalade med sig den 62-åriga kvinnan i bilen. Man siktar på att åka mot Sandviken - men på vägen bestäms det att kvinnan ska strypas i bilen istället och de bestämmer sig för Rällingsbergs gruva.

13:16, 21 November 2016

‘Jimmy: Varför är inte ljudupptagning tillåtet

Christine Odén, reporter: Det är tillåtet med ljudupptagning och vi har tagit upp en del ljud och sänt i våra nyheter under förmiddagen.

13:17, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Åklagaren säger nu att två av de tilltalade männen lagt en lina runt den 62-åriga kvinnans hals. Det här skedde i bilen och kvinnan blev medvetslös. När de kommer fram till Rällingsbergs gruva knivhugger en av männen kvinnan så att hon avlider. Det är den 26-årige mannen som ska ha hållit i kniven enligt åklagaren.

13:20, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Enligt åklagaren är det den 26-årige mannen som tillsammans med den 21-årige mannen lagt linan om 62-åringens hals.

13:23, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Efter att kvinnan dödats så har hon enligt åklagaren dumpats i gruvhålet i Rällingsberg. Åklagaren använder nu information från mobiltelefonmaster för att binda de åtalades till platsen.

13:26, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Åklagaren fortsätter nu att berätta hur de åtalade åker vidare till badplatsen i Gustafsnäsviken. Han fortsätter också att hänvisa till mobiltelefontrafik och hur de tilltalade har kommunicerat med varandra på sms och i samtal. Vi får också höra samtal som spelats in på den den mordåtalade kvinnans telefon.

13:30, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Åklagaren menar att kniven som användes vid mordet har kastats från bryggan i Gustafsnäsviken. Polisens dykare har gjort två försök att hitta den men utan resultat.

13:33, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Efter mordet åker de åtalade vidare till Borlänge. Där tar de också ut 8000 kronor från den dödade kvinnans kontokort och de handlar också mat. Klockan är då omkring tre på natten.

13:37, 21 November 2016

Petrus: Varför går inte ni ut med namnen på de åtalade? Alla finns på bild och deras namn och personnummer. ALLT finns för allmän läsning polisens protokoll på internet. Plus har det talats om varför de som åkte hem till BO och högg henne med skruvmejsel som de hade med sig in till hennes lägenhet?

Christine Odén, reporter: Det är en utgivarfråga och ett beslut som ansvarigutgivare Päivi Hjerp tagit. Men generellt kan jag säga att vi följer de pressetiska reglerna och är restiktiva med att namnge personer som misstänks eller döms för brott. Det gäller också brottsoffer. Vad som ligger ute på nätet ändrar inte den bedömningen. Att den dödade kvinnan skulle ha blivit huggen med en skruvmejsel stämmer inte enligt det åklagaren lägger fram. Hon ska ha följt med till grillfesten och senare blivit strypt i bilen och därefter knivhuggen. Motivet har enligt åklagaren varit skulder som de haft till kvinnan.

13:41, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Ni är många som frågar, tack för det! Jag svarar så fort jag kan, men måste lyssna på åklagaren också.

13:42, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: De tilltalade har sedan dagen efter mordet fortsattt handla för den mördade kvinnans pengar, enligt åklagaren. Bland annat har de handlat kläder.

13:44, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Nu går åklagaren igenom de inköp som gjort för den 62-åriga kvinnans pengar. Det handlar om drygt 20 000 kronor. Det sista köpet görs med kortet den 21 juni och då är kontot övertrasserat. Förutom mord och medhjälp till mord så gäller ju åtalet även bedrägeri och häleri, det är de punkterna som åklagaren nu går igenom.

13:50, 21 November 2016

Maria: Kommer bilder på offret att visas efter upphittandet? Hur reagerar dom åtalade?

Christine Odén, reporter: Det har ännu inte visats några bilder på den döda kvinnans kropp. Jag vet inte om åklagaren kommer att göra det i ett senare skede.

13:52, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Jag fick tidigare en fråga om de tilltalade genomgått paragraf 7 undersökningar, alltså det som brukar kallas en liten rättpsykiatrisk undersökning Nu kan jag berätta att åtminstone sju av dem har gjort det. Och av dem är det fem av de mordåtalade som kan misstänkas lida av en allvarlig psykisk störning vid tillfället för mordet och när undersökningen gjordes. Ytterligare en tilltalade misstänks också ha en psykisk störning medan en av dem som undersöks inte har det.

13:56, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Det har också hittats kvitton från inköpen hemma hos några av de tilltalade och hos en av dem hittades en dammsugare som den döda kvinnan nyligen köpt. Hos några av de andra åtalade hittades den döda kvinnan dator liksom hennes kamera och laddaren till den.

13:58, 21 November 2016

Petrus: Åter igen varför är det fotoförbud då bilder ligger helt öppet i polisens protokoll med alla förhör och bilder?

Christine Odén, reporter: Det är ett generellt fotoförbud i rättssalen som gäller för alla rättegångar. Polisens förundersökning är offentlig så det är en annan sak.

14:03, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Åklagaren går nu igenom en sms-konversation som skett mellan två av de mordåtalade dagarna efter mordet. Den handlar bland annat om hur de planerar att tömma kvinnans lägenhet enligt åklagaren.

14:06, 21 November 2016

Philip: Kommer det komma upp ljudfiler från rättegången?

Christine Odén, reporter: Vi har tagit upp en del ljud som vi har sänt i nyheterna under förmiddagen. Eventuellt kommer vi att spela upp en del upptagningar även i eftermiddagsprogrammet efter kl. 15 eller efter kl. 16

14:07, 21 November 2016

Kurre: Har paragraf 7 undersökningen någon annan betydelse än att de som kan misstänkas ha en störning får genomgå en större undersökning innan eventuellt straff sätts?

Christine Odén, reporter: Nej, det är precis som du skriver en utredning som visar om man ska göra en större rättpsykiatrisk undersökning. Det är sedan den större som är rådgivande för om rättpsykiatrisk vård ska dömas ut, men det förutsätter så klart att den åtalade döms för brottet.

14:17, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Nu spelar åklagaren upp telefonsamtal mellan de tilltalade som skett veckorna efter mordet. Det är återigen samtal som spelats in på den mordåtalade 20-åriga kvinnans telefon.

14:21, 21 November 2016

Petrus: Får ni journalister ta del att öppna protokoll för att skriva egen rapport?

Christine Odén, reporter: Vi får precis som alla andra ta del av offentliga handlingar till exempel förundersökningsprotokoll och yttranden från de åtalade.

14:22, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: I slutet av juni anmäls den 62-åriga kvinnan försvunnen och då börjar polisen leta efter henne, bland annat kring Långshyttan. I telefonsamtalen framgår att de inblandade börjar bli oroliga och de pratar bland annat om att bilen som användes måste brännas upp.

14:28, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: "Jag har klivit snett så in i helvete" säger den mordåtalade 20-åriga kvinnan i ett inspelat telefonsamtal till en vän.

14:33, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Nu blir det kaffepaus. Ni kan passa på att ställa fler frågor!

14:34, 21 November 2016

AÖ: Vilka sorts straff kan alla misstänkta få?

Christine Odén, reporter: Samtliga kan dömas till fängelse för de brott de står åtalade för, under förutsättning att de döms för brotten. Men det finns också en möjlighet att några av dem, om de döms, kommer att dömas till rättspsykiatrisk vård. Några av dem har genomgått en paragraf 7 undersökning, alltså en mindre rättspsykiatrisk undersökning, som visat av de kan lida av en allvarlig psykisk störning.

14:41, 21 November 2016

Helena Broström: Flera av de intervjuer som vi gjort idag hittar du här: https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=161&grupp=23106

14:42, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Nu är pausen slut och förhandlingen fortsätter.

14:51, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Nu ska åklagaren avsluta sin sakframställan. Den 2 juli 2016 hittades kvinnans kropp i gruvhålet i Rällingsberg. Kvinnas fördes till rättmedicinska i Uppsala för obduktion och nu ska åklagaren gå igenom protokollet.

14:53, 21 November 2016

Petrus: Hur många anses eller har gjort psykisk undersökning?

Christine Odén, reporter: Åtminstone sju personer har genomgått undersökningen.

14:53, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Åklagaren berättar nu om de skador som dokumenterades på kvinnans kropp vid obduktionen. Det handlar om omfattande skador bland annat knivhugg i ryggen och en skärskada på halsen. Som dödsorsak anger rättsläkaren skadorna från huggen.

14:59, 21 November 2016

Kurre: Hur hanteras de misstänkta under pauser, då jag antar att de inte får prata med varandra?

Christine Odén, reporter: Nej, precis. De misstänkta får stanna kvar i lokalen under de kortare pauserna. De har vakter med sig från kriminalvården som håller koll så de inte pratar med varandra. Alla andra i salen får gå ut.

15:00, 21 November 2016

Christine Odén, reporter: Nu lämnar jag över direktrapporterandet till Jennie-Lie Kjörnsberg som kommer att fortsätta rapportera strax.

15:06, 21 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu redogör de åtalades försvarsadvokater kort för hur de åtalade ställer sig till det som åklagaren har berättat. De förnekar brott vad gäller mord även om de i förhör medgett faktiska omständigheter när det gäller händelseförloppet.

15:21, 21 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Den 45-årige mordåtalade mannens advokat säger att han förnekar inblandning i mordet men att han medger att han kört kvinnan till grillfesten.

15:24, 21 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 45-åringen säger via sin advokat att han som chaufför inte sett allt som pågått i baksätet på bilen men att han uppfattat det som att den 62-åriga kvinnan dödats under färden och att det gått snabbt.

15:28, 21 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: När de kom fram till Rällingsberg uppfattade 45-åringen att kvinnan var död men att någon slagit mot kvinnans kropp efter ha hört ett ljud. Han medger att han varit inblandad till viss del när det gäller att röja undan kroppen.

15:34, 21 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Catharina Wikner, försvarsadvokat för en annan av dem som åtalas för mord - en 46-årig man - säger att hennes klient inte varit delaktig i några mordplaner.

15:35, 21 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Advokaten som företräder den 21-åriga kvinna som åtalas för medhjälp till mord, berättar nu att 21-åringen hade en relation med en av de mordåtalade. Den 21-åriga kvinnan förnekar att hon aktivt deltagit i några mordplaner men säger att hon hört de andra prata om att ta bort den 62-åriga kvinnan.

15:39, 21 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Den 21-åriga kvinnan berättar, via sin advokat, att hon uppfattat det som att de skulle åka på spökjakt i Sandviken efter grillfesten.
Efter en toalettpaus under bilfärden uppfattade hon att stämningen i bilen ändrades. Hög musik sattes på. Hon blev rädd men vågade inte ta sig ur bilen.

15:41, 21 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Liksom flera andra av de åtalade säger den 21-åriga kvinnan att hon inte haft någon pengaskuld till den nu döda kvinnan.

15:42, 21 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Den 37-årige man som åtalas för underlåtenhet att avslöja mord står fast vid att han inte kände till några mordplaner.

15:44, 21 November 2016

Petrus: Är det någon idé att neka till brott då alla bevis ligger som på ett smörgåsbord för åklagaren?

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Ja, det blir ju upp till tingsrätten att bedöma om bevisen är tillräckliga och kan binda var och en av de åtalade till just det som åklagaren hävdar att de gjort. De kommer också att få berätta mer under förhör om hur de resonerar och vad de medger och förnekar. Förhören ska börja i morgon, enligt planen.

15:47, 21 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Ytterligare en av de kvinnor som åtalas för att hon inte berättat om mordplanerna förnekar att hon känt till några sådana planer.

15:50, 21 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu avslutar domaren, Lars-Erik Bergström, förhandlingarna för dagen. Rättegången fortsätter i morgon klockan 9. Då fortsätter också vi att direktrapportera.

15:52, 21 November 2016

Helena Broström: Du som vill veta mer om vad P4 Dalarna har rapporterat om Långshyttemordet hittar allt samlat på en sida, här: https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=161&grupp=23106

15:55, 21 November 2016

Helena Broström: Våra reportrar på plats har försökt svara på så många frågor de kunnat men inte hunnit med alla. I morgon fortsätter vi direktrapportera här och då har du fler chanser att ställa dina frågor. Tack för idag och tack för alla intressanta frågor ni kommit med här. /Helena Broström, digital redaktör, P4 Dalarna.

15:58, 21 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: God morgon.
Om en kvart återupptas rättegången om Långshyttanmordet i Falu tingsrätt. I dag startar förhören och planen är att börja förhöra den 20-åriga mordmisstänkta kvinnan, som nekar till brott när det gäller mordet.

Jag kommer att direktrapportera här på sajten under dagen och även i radio. Ställ gärna frågor till mig, så ska jag försöka hinna svara på så många som möjligt.

08:48, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Det börjar fyllas på med folk i Falu tingsrätt. Här finns ungefär lika många personer som i går, ett 30-tal står och väntar på att förhandlingarna ska starta. Det är både journalister och anhöriga som vill följa rättegången.

08:58, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu har alla kommit in i tingssalen och förhandlingarna återupptas.

09:04, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Förhöret av den misstänkta kvinnan har ännu inte börjat. Man går igenom formalia, och åklagaren svarar på en fråga från en av de mordmisstänkta männens försvarare huruvida han har något andrahandsyrkande ifall mannen inte fälls för mord. Åklagaren svarar att han tror på en fällande dom och om det ser ut att bli något annat, får han ta ställning till det då.

09:08, 22 November 2016

Undrande: Har alla de åtalade en anhörig på plats?

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Det kan jag inte svara på. Däremot är det fullt på åhörarbänkarna. Liksom i går är antalet anhöriga begränsat till två per åtalad i sal 4, där rättegången hålls - resten får följa förhandlingarna på stor skärm i en annan sal.

09:09, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Målsägarbiträdet talar nu. Han berättar att han haft kontakt med alla sex målsägare, som är barn till kvinnan. Det var en traumatisk upplevelse när de fick veta att deras förälder hade mördats, berättar han.

09:13, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu talar den mordåtalade 24-årige mannens advokat, Carl-Oskar Morgården.

09:15, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen hade dålig ekonomi och hade lånat sammanlagt 7000 kronor av den nu mördade kvinnan, berättar advokaten. De hade kommit överens om att han skulle betala tillbaka genom att hjälpa henne med sysslor och ärenden men enligt 24-åringen drog kvinnan inte av på skulderna utan blev i stället hotfull.

09:19, 22 November 2016

Jimmy: Varför direktsänder ni inte med ljud?

Helena Broström: Hej Jimmy. Vi publicerar inte namnen på vare sig offer eller åtalade, därför kan vi inte direktsända. Det finns ju åhörarplatser i ett annat rum där du, om du har möjlighet, sitta och lyssna på det som händer i salen.

09:20, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Enligt 24-åringen var kvinnan hotfull mot både honom och mot den 26-årige man som också misstänks för mordet.
Han blev rädd och tog hoten på allvar.

09:20, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen medger att han varit med och pratat om att döda kvinnan men att han inte trodde att planerna var allvarligt menade utan att de bara menade att skrämma kvinnan.
Han medger alltså att han var delaktig i strypningen av kvinnan inne i bilen men att han trodde att det bara handlade om att skrämma henne. Han var oförberedd på knivvåldet som följde och som innebar att kvinnan dog.

09:22, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu startar förhöret med den mordmisstänkta 20-åriga kvinnan. Hon berättar att hon kände flera av de mistänkta och hade lärt känna den mördade kvinnan via dem.

09:23, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Hon hade inga skulder till den mördade kvinnan, säger hon.

09:24, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Hon föredrar att åklagaren ställer frågor istället för att hon berättar själv. Det blir åklagare Olle Sohlberg, som hjälper åklagare Johan Knies i det här fallet, som ställer frågorna.

09:25, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han frågar om det är kvinnan som skickat sms från sin telefon.
- Ja. svarar hon.
Hon svarar också ja på fråga om hon hade en app som automatiskt spelade in telefonsamtal och förnekar att hon tagit bort något samtal.

09:26, 22 November 2016

Sune: Vilken relation har förövarna och vilken var deras relation till offret? Är det ett kompisgäng? Familjemedlemmar? Är de tidigare kända av polisen?

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Det finns band mellan alla de inblandade. De umgicks med varandra och flera av dem bodde på samma adresser.

09:27, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Den 20-åriga kvinnan berättar att hon inte egentligen kände den mördade kvinnan men att hon träffat henne vid några tillfällen.

09:29, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Kvinnan berättar att hon visste att folk i bekantskapskretsen lånat pengar av den nu mördade kvinnan och att flera av de andra som misstänks för mordet ska ha varit skyldiga henne pengar. Hur mycket kan hon inte säga.

09:30, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Den 20-åriga kvinnan svarar uppmärksamt och allvarligt på åklagarens frågor.

09:31, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Hon berättar att hon har problem med narkotikamissbruk men vill inte säga om någon av de andra misstänkta använde droger.

09:32, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 20-åringen säger att hon hört att 24-åringen och 26-åringen blivit hotade av den 62-åriga kvinnan. De ska själva ha berättat att hon hotat att skicka folk på dem.

09:34, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: De pratade om att "plocka bort" kvinnan, säger 20-åriga kvinnan.
De som sa det var de 24-årige och 46-årige mord¨misstänkta männen, säger hon.
Vi satt flera stycken och pratade allmänt men det var inget jag trodde på över huvud taget, säger den 20-åriga misstänkta kvinnan.

09:36, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Vad händer sen? undrar åklagaren.
Det är bättre att du ställer direkta frågor, säger 20-åriga kvinnans advokat, Ulrika Åsåker.

09:37, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: På direkta frågor svarar kvinnan att det flera gånger pratas om att ta bort den 62-åriga kvinnan. Hon vet att åtminstone 24-åringen, 46-åringen och 26-åringen, som alla tre misstänks för mordet, har pratat om det, men hon berättar också att fler var med när de pratade.

09:38, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Den 20-åriga kvinnan berättar att de pratat om att kväva den 62-åriga kvinnan. Hon säger att hon själv och åtminstone den 24-årige mannen blev chockade när de hörde det. Hon kan inte svara på om någon protesterade mot det som sades.

09:41, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Det här var före grillfesten.

09:42, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Även den 45-årige man som misstänks för själva mordet fanns med när man pratade om att det var bäst att den 62-åriga kvinnan inte fanns mer.

09:45, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Kvinnan berättar nu om telefonsamtal som ringts.

09:48, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren frågar om telefonsamtalet som spelades upp i rätten i går och som enligt åklagaren handlade om att få den 21-årige mordmisstänkte mannen att döda den 62-åriga kvinnan mot betalning.
Den 20-åriga kvinnan hörs i bakgrunden under samtalet men säger att hon inte vet riktigt vad samtalet handlade om.

09:50, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter:

Jag tror inte att jag tänkte så mycket, säger den 20-åriga kvinnan också och berättar att hon var påverkad vid tillfället.

09:52, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter:

Jag tror inte att det var meningen att något skulle hända kvinnan när vi åkte dit, berättar den 20-åriga kvinnan.

09:54, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Hon tittar ner i bordet emellanåt när hon svarar på åklagarens frågor, hon stöder hakan mot handen.
Liksom i går är det en allvarlig men samlad stämning i rättssalen. Någon av de åtalade snurrar en slinga hår mellan fingrarna, flera tittar upp och ser sig runt i salen och följer förhöret.
Även på åhörarbänkarna är det inga större känslouttryck. Man följer tyst med i vad som händer och sägs.

09:58, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu kommer förhöret in på den 17 juni, morddatumet.

09:59, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Flera av de misstänkta tillbringade dagen tillsammans och planerade att åka och grilla, säger hon.

10:00, 22 November 2016

Helena Broström, digital redaktör: Vår reporter på plats försöker svara på era frågor så gott det går, just nu pågår förhör och det kan vara svårt att hinna med, men då tar hon frågorna i en paus.

10:00, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Hon säger att de inte pratade om att göra något mot den nu döda kvinnan.

10:02, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Hon säger att hon inte visste att några av de andra handlade flagglina, sopsäckar och kniv.

10:04, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: De åkte i flera vändor till grillplatsen. Hon var med i bilen som hämtade den 62-åriga kvinnan och som sedan kördes till Myggtjärn. Inget ovanligt hände på den resan, säger hon.

10:05, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är det 15 minuters paus.

10:14, 22 November 2016

Helena Broström, digital redaktör: Här kan du höra en redigerad bit av förhöret med den åtalade 20-åriga kvinnan: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6565846

10:29, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är pausen slut och förhöret fortsätter.

10:29, 22 November 2016

Undrande: Är det någon som har fått förhöjd misstankegrad och ändrad häktningsform de sista dagarna? Det har stått en annan rubricering i tidningar än vad som står på häktningsframställan. Är det något som har kommit fram?

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nej, när åtalet är väckt ändras ingenting i misstankegraden.

10:30, 22 November 2016

Alex: Får dem åtalade prata med sina anhöriga i pauser och under lunch ?

Helena Broström, digital redaktör: De åtta som sitter häktade får inte prata med någon.

10:30, 22 November 2016

Sanna: Vem är det om imorgon?

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: I morgon är planen att förhöra den 46-årige mordmisstänkte mannen. Sedan är det några dagars paus och den 28, alltså på måndag, är det tänkt att den 24-årige mordmisstänkte mannen ska förhöras. I vilken ordning förhören tas därefter är ännu inte bestämt.

10:32, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagare Olle Sohlberg läser ur ett protokoll från polisförhör med den 20-åriga kvinnan. Där ska hon ha sagt att det pratats om att åka till den 62-åriga kvinnan och kväva henne. Det minns hon inte i dag, säger hon.

10:34, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Den 20-åriga kvinnan berättar om grillfesten. Hon säger att andra i sällskapet sa att de skulle åka från Myggtjärn till Triangeln i Sandviken.

10:35, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Hon minns inte exakt vad hon sagt i förhören.

10:36, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Hon minns inte varför de skulle åka till Sandviken.

10:37, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Hon minns dock att det fanns andra personer vid Myggtjärn, som stod och fiskade och grillade. Men hon kan inte säga att det var skälet till att de åkte därifrån.

10:37, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Den 20-åriga kvinnan berättar att hon hört andra i sällskapet prata ute vid grillplatsen om att göra sig av med den 62-åriga kvinnan men att hon inte trodde att de menade allvar.

10:41, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: - Det som skulle hända med kvinnan, var det att döda henne? undrar åklagaren.
- Jag är inte säker, svarar den 20-åriga misstänkta.

10:43, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Alla följer inte med till Sandviken, några släpps av i Borlänge. Av dem som åker vidare åker 21-åringen och 26-åringen i "skuffen", berättar den 20-åriga kvinnan.

10:45, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu går åklagaren igenom sms-konversationer mellan 20-åringen och flera andra av de misstänkta.

10:46, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: - Är det inte så att det var klart även för dig att den 62-åriga kvinnan skulle mördas? frågar åklagaren.
- Nej, jag trodde aldrig på det, svarar 20-åringen.

10:49, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Hon berättar att de tog en paus för att uträtta sina behov. Då fick hon veta att resplanerna ändrats och att de skulle åka till Långshyttan istället för Sandviken.

10:50, 22 November 2016

Susanne: Är Det några målsägande på plats på rättegången?

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nej, det tror jag inte. Det är åtminstone inte uppenbart. Men målsägarbiträdet berättade tidigare att han haft kontakt med dem inför rättegången.

10:51, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 20-åringen berättar om strypningen av kvinnan, som skett under bilfärden. Hon säger att de två män som färdas i "skuffen" på bilen varit mer aktiva än hon själv och de andra i bilen.

10:52, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu har den 20-åriga kvinnan svårt att prata. Hon säger några ord i taget och gömmer ansiktet i händerna emellanåt.

10:53, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: - Vad tänkte du då? frågar åklagaren.

10:54, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: - Jag hade panik för det som hände.
- Förstod du vad som var på väg att ske?
- Jag vet inte om jag ska vara ärlig.

10:55, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Den 20-åriga kvinnan snyftar när hon berättar. Hon tittar nu mest ner i bordet när hon svarar på åklagarens frågor.

10:55, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Den 20-åriga kvinnan svarar att hon ser att snaran dras åt runt den 62-åriga kvinnans hals och att hon inte gjorde något motstånd.

10:57, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Det spelas musik i bilen.

10:57, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Bilen fortsätter från vägkorset till gruvan. Snaran hålls om kvinnans hals hela tiden. 20-åringen berättar att hon och 24-åringen håller varandras händer framför den 62-åriga kvinnan men förnekar att det var för att hålla fast henne.

10:59, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Den 20-åriga kvinnan har samlat sig. Hon förnekar att hon deltagit i några diskussioner om att göra sig av med den 62-åriga kvinnans kropp.

11:00, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: När de kom fram till gruvan märkte 20-åringen att kvinnan var medvetslös.

11:01, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Hon säger att den 26-årige mordmisstänkte mannen verkade arg, han som enligt henne var den som tillsammans med 21-åringen lade snaran om kvinnans hals. 21-åringen verkade allvarlig, berättar den misstänkta kvinnan.

11:02, 22 November 2016

Caroline : När hamnade 62-åringen i skuffen? Var hon med vid grillplatsen eller hämtade de henne efteråt?

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Hon färdades inne i bilen, som jag förstår det. Det var två av de mordmisstänkta som färdades i skuffen. 62-åringen ska ha varit med vid grillplatsen.

11:03, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: När de släpper repet märker 20-åringen att kvinnan inte rör sig.

11:04, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Kvinnan dras ut ur bilen.

11:06, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Alla går ut ur bilen till sist, berättar den misstänkta kvinnan. Hon står vid bilens framände.

11:08, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren ställer frågor för att försöka klargöra var alla befann på platsen. Den misstänkta kvinnan berättar att den 26-årige mordmisstänkte mannen är vid den 62-åriga kvinnan, som ligger på marken, och att han börjar hugga mot henne.

11:10, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han springer sedan från kvinnans kropp och torkar av blod i gräset, säger 20-åringen.

11:10, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Sedan sa någon att hon lever och då sprang han tillbaka och högg flera hugg på nytt, berättar den 20-åriga kvinnan.

11:11, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Flera av de andra lade plastpåsar runt kvinnans kropp, berättar den misstänkta kvinnan. Sopsäckarna hade de i bilen.

11:12, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Hon berättar att de använde silvertejp för att få påsarna att fastna runt kvinnan. Det var tre av de mordåtalade männen som gjorde det, säger hden misstänkta 20-åringen. Själv tröstade hon den 21-åriga kvinna som var med och som nu åtalas för medhjälp till mord.

11:15, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Hon berättar att alla fick panik efter att 26-åringen huggit kvinnan.

11:15, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: De knuffar ner kvinnans kropp i vattnet i gruvhålet, berättar 20-åringen.

11:16, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren frågar om den 20-åriga kvinnan då gjorde något för att hindra det som hände.
- Nej, svarar hon. Jag var rädd.
Hon säger att hon var rädd för 26-åringen som ska ha huggit kvinnan, eftersom han kunde svänga i humöret.

11:17, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: - Var det någon annan som regaerade? frågar åklagaren.
- Inte vad jag minns, svarar 20-åringen.

11:18, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Allt gick så fort, upplevde 20-åringen.
De satte sig i bilen och åkte från gruvan till Lången.

11:19, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: De åkte alltså till en badplats. 26-åringen hade blod på kläderna, berättar den misstänkta kvinnan. Vid badplatsen såg hon också en kniv.

11:21, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Hon vet inte vad som hände med kniven men säger att 26-åringen vid badplatsen tog av sig sina kläder och bytte om till kläder han hade med sig. Hon lade hans blodiga kläder i en påse.

11:22, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren ställer frågor om varför den 20-åriga kvinnan efter mordet ringer till en av de kvinnor som åtalas för underlåtenhet att avslöja mord och säger "klar".

11:25, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 20-åringen berättar att hon också pratade med ytterligare en av de kvinnor som åtalas men inte var på platsen.

11:27, 22 November 2016

Las: Är alla åtalade med i rättsalen idag?

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Ja. Elva åtalade och deras försvarare finns på plats, liksom två åklagare och ett målsägarbiträde. Samt förstås domare och nämndemän, häktespersonal, journalister och andra åhörare.

11:28, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Den 20-åriga kvinnan säger att ingen i bilen på väg från gruvan pratar om det som hänt utan att de lyssnar på musik. Hon minns i alla fall inte att någon pratar.

11:29, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagare Olle Sohlberg ställer frågor till den 20-åriga kvinnan om de saker som några av de inblandade misstänks ha tagit från kvinnan. Det handlar om en mobiltelefon, kontokort med mera.

11:33, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Tillbaka i Borlänge släpps några i sällskapet av vid ett par olika adresser. 20-åringen åker tillsammans med en 21-årig kvinna och en 46-årig och en 24-årig man och tar ut pengar och handlar på Mc Donalds.
De använder ett kontokort som tillhört den mördade kvinnan.

11:36, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 20-åringen säger att hon hört att det lovats 5000 kronor till en 37-årig man, som åtalas för underlåtenhet att avslöja mord.
- Varför skulle han ha pengarna? frågar åklagaren.
- För att han inte skulle säga nåt om att (62-åriga kvinnan) skulle dö, svarar 20-åringen.

11:39, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Vi tog ut sammanlagt 8000 kronor, berättar 20-åringen. Hon säger att hon och 24-åringen tog 1000 kronor var. Hon ville köpa narkotika för pengarna.

11:40, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Den 20-åriga kvinnan är samlad men tittar ner mycket när hon svarar på åklagarens frågor om hur de använt den mördade kvinnans kontokort.

11:41, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: När de köpt mat på Mc Donalds, med den döda kvinnans kontokort, åker de hem till 46-åringen, där flera av de misstänkta samlas.
Inte heller där pratade de om vad som hänt, säger den 20-åriga kvinnan.

11:43, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är det lunchpaus.
Förhöret med den 20-åriga misstänkta kvinnan fortsätter 13.15. Då fortsätter jag också att direktrapportera här.

11:45, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är jag tillbaka i rättssalen, alla är samlade och åklagare Olle Sohlberg fortsätter förhöret med den mordmisstänkta 20-åriga kvinnan.

13:22, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han går tillbaka till polisförhör och läser vad 20-åringen sagt där. Hon har bland annat i förhör sagt att hon fått vetskap om mordplanerna på grillplatsen.
- Det är möjligt att jag sagt det i förhör men jag kommer inte ihåg det i dag, säger 20-åringen.

13:26, 22 November 2016


Åklagare Olle Sohlberg, till höger i bild, på väg in i rättssalen efter lunchpausen.

Åklagare Olle Sohlberg, till höger i bild, på väg in i rättssalen efter lunchpausen.

13:28, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: I polisförhör har den misstänkta kvinnan sagt att hon hjälpte till att putta ut den 62-åriga kvinnan ur bilen vid gruvhålet. På direkt fråga nu säger hon att hon minns det också.

13:30, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren frågar nu om ett sms som den 20-åriga kvinnan skickat vid midnatt den 17 juni.

13:32, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 20-åringen vill inte kommentera.
På flera andra frågor har hon svarat att hon i dag inte minns när åklagaren frågar om saker som hon sagt i förhör.

13:33, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren frågar om ett av de telefonsamtal som 20-åringen ringde till en av de andra åtalade efter mordet. Hon sa i det samtalet att det inte gick fort. När åklagaren frågar säger hon nu att det hon menade var att det inte gick fort när 62-åringen dog.

13:34, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren läser ur polisförhör där den 20-åriga kvinnan sagt att hon inte ville ha det i bilen. Han frågar vad som menas. Hon svarar så småningom att 24-åringen sagt något med innebörden att det var bättre att strypa än att knivhugga kvinnan i bilen.
Själv ville hon inte att kvinnan skulle dödas över huvud taget, säger hon.

13:42, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren går vidare och frågar vad de sedan gjorde i den 62-åriga kvinnans lägenhet. De hämtade lite saker, bland annat en plattång och en dammsugare och några kablar, berättar 20-åringen.

13:44, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: - Det var inte så att syftet med att åka till lägenheten var att leta efter pengar? frågar åklagaren.

13:45, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: - Jag vet egentligen inte varför vi åkte dit, svarar hon.

13:46, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren frågar nu om varför de använde kontokorten efter att 62-åringen dött. 20-åringen kan inte riktigt svara. Hon berättar att en av de åtalade, en 37-årig man ska ha tagit en bankdosa i syfte att föra över pengar från den döda kvinnans konto.

13:49, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: - Har du och de andra pratat om vad ni ska säga om mordet? frågar åklagaren?
- Nej, säger 20-åringen.

13:50, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: - Varför erkände du ett mord i förhören? frågar åklagaren.
- Jag vet faktiskt inte, men jag var så ledsen och ville bara åka därifrån. Plus att jag var narkotikapåverkad, svarar den 20-åriga kvinnan.
I dag nekar hon till att hon skulle ha gjort sig skyldig till mord.

13:53, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu tar kammaråklagare Johan Knies vid. Han ställer några frågor om hur mycket en annan åtalad kände till om mordplanerna.

13:56, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: När 20-åringen greps hade hon ett par av 62-åringens kontokort på sig. Hur hon fått dem säger hon sig inte minnas i dag.

14:00, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: På frågan om varför de behövde en bankdosa och skulle föra över pengar från ett konto till ett annat svarar 20-åringen att det inte fanns pengar på kortet. De hade prövat att ta ut pengar.

14:02, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är det målsägarbiträdets tur att ställa frågor.

14:04, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han frågar vilka som lånat pengar av den 62-åriga kvinnan. Hon räknar upp flera av de åtalade. Hon säger att hon inte vet hur stora summor det handlade om men tror att det handlade om 5000 kronor eller mer.

14:05, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Målsägarbiträdet ställer frågor om vad som hände i bilen, när en lina lades som snara runt 62-åringens hals.
- Jag har förträngt mycket, men hon gjorde inget motstånd vilket jag tyckte var konstigt. Hon hade möjlighet att göra motstånd, svarar 20-åringen.

14:07, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Målsägarbiträdet frågar vidare om vad som hände vid gruvan i Långshyttan.
20-åringen berättar att hon hört ett suckliknande ljud från kvinnan när hon sedan var medvetslös. Hon berättar också att hon såg 26-åringen hugga mot 62-åringen.

14:10, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är det en kvarts paus.

14:10, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu sätter sig alla i salen igen och rättegången fortsätter.

14:32, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Det är den 20-åriga kvinnans försvarsadvokat, Ulrika Åsåker, som ställer frågor till 20-åringen.

14:32, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åsåker frågar hur 20-åringen mådde under perioden som mordet skedde. 20-åringen berättar att hon mådde dåligt, var deprimerad och missbrukade narkotika.

14:33, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Narkotikan har påverkat mitt sätt att vara och mina tankar, berättar 20-åringen.

14:34, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringens advokat, Carl-Oskar Morgården, ställer frågor till den 20-åriga kvinnan. Han ställer frågor för att ta reda på vem som sagt något om att skära halsen av den 62-åriga kvinnan, vilket 20-åringen sagt i förhör efter att hon varit frihetsberövad i ett par månader.
20-åringen svarar att hon inte vet vem som sagt det men att hon är säker på att det sagts.
- Kan du ha blivit påverkad av exempelvis förhörsledaren? frågar advokat Morgården.
- Det är möjligt, svarar 20-åringen.

14:36, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Den 21-årige mordmisstänkte mannens advokat ställer frågor till den 20-åriga kvinnan. Hon bekräftar att 21-åringen ofta sitter i bagageutrymmet när de åker tillsammans i bilen.

14:40, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Stämningen i rättssalen är fortsatt samlad och lugn. 20-åringen är vänd mot försvarsadvokaterna som ställer frågor och ser på dem när hon svarar.

14:42, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Advokaten säger att han vet att appen som spelade in samtal i 20-åringens telefon installerades bara några timmar före samtalet till 21-åringen där han fick frågan om att gå in och slå en yxa i huvudet i 62-åringens huvud.
20-åringen svarar att det inte fanns någon särskild anledning till det mer än att hon ville ha appar som andra hade.

14:44, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: På frågor från advokaten svarar 20-åringen att hon under perioden för mordet var påverkad av olika sorters narkotika. Under den 17, vid grillplatsen, drack hon även alkohol.

14:45, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: På grillplatsen kände hon sig påverkad, berättar 20-åringen.
Hon säger också att hon tog mer narkotika senare under kvällen.

14:47, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 20-åringen har tidigare sagt att hon är nästan säker på att den 21-årige mordåtalade var med på mordet. På fråga från 21-åringens advokat medger hon att det innebär att hon inte är säker på att han medverkade utan att det är en slutsats hon dragit utifrån att han var med i bilen.

14:49, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är det den 45-årige mordåtalade mannens advokat, Leif Hägglund, som ställer frågor till 20-åringen. 45-åringen var nästan alltid chaufför i sällskapet, berättar 20-åringen, men han sa sällan något i diskussioner, säger hon.

14:50, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Ofta lyssnar han inte heller när andra runt omkring honom pratar, säger hon.

14:53, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu ställer advokat Hägglund frågor om vad 20-åringen sagt i polisförhör om det som hände vid gruvhålet i Långshyttan. Då har hon sagt att hon trodde att den 62-åriga kvinnan var död - i dag har hon sagt att hon trott att hon var medvetslös.
På direkt fråga svarar hon nu att kvinnan hur som helst inte rörde på sig då.

14:55, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Försvarsadvokaten för den 30-åriga kvinna som åtalas för medhjälp till mord ställer nu frågor till 20-åringen om hur väl de kände varandra.
Vi umgicks mest när vi drack alkohol, berättar 20-åringen.

14:56, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Den 20-åriga misstänkta kvinnan har bett om en toalettpaus. Förhandlingarna pausas men alla får sitta kvar i rättssalen.

14:59, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är 20-åringen tillbaka och förhöret med henne fortsätter.

15:00, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Det är den 26-årige mordmisstänkte mannens försvarsadvokat, Axel Eskeby, som nu ställer frågor till 20-åringen.

15:02, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: På fråga från försvararen säger den misstänkta kvinnan att hon är säker på att den 26-årige mannen höll i snaran men att hon är mer osäker på vad den 21-årige mannen gjorde. Båda har utpekats som dem som lade snaran om den 62-åriga kvinnans hals.

15:03, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Advokat Jannica Jansdotter, som företräder den 21-åriga kvinna som åtalas för medhjälp till mord, ställer frågor till den 20-åriga kvinnan om hennes relation till den 24-årige mannen - som 21-åringen hade en relation till.

15:06, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Vi var vänner, vi såg varandra som en familj, svarar 20-åringen.

15:06, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: - Är det ingen av er som pratat om att lösa problemet på annat sätt än att beröva en person livet för skulder? frågar advokat Jannica Jansdotter.
- Nej, inte vad jag kan minnas, svarar den 20-åriga kvinnan.

15:07, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Hon kan just nu inte minnas vem som först föreslog att den 62-åriga kvinnan skulle dödas.

15:08, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 20-åringen får frågor om de jämfört sina planer med några andra grupperingar. Nej, inte vad jag minns, svarar den 20-åriga kvinnan.

15:08, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Men på direkt fråga svarar den misstänkta kvinnan att hon hade en Hells Angels-bild på sin Facebooksida. Skälet till det var att hon känner personer som är med, svarar 20-åringen.

15:10, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Domaren undrar vad skälet med advokatens frågor är.
Advokat Jansdotter svarar att syftet är att beskriva gruppens dynamik.

15:11, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu frågar advokat Jansdotter om planeringen inför mordet. Hon undrar om den 21-åriga kvinnan deltog i diskussionerna.
- Hon har varit med flera gånger men det är bara en gång jag hört att hon sagt något. Det var mer ett förslag om att man kunde kväva henne, svarar den 20-åriga kvinnan.

15:15, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Den 20-åriga kvinnan säger att hon vid tillfället när hon greps hade sämre minnesbilder, eftersom hon då var både chockad och påverkad av narkotika.

15:17, 22 November 2016

/Läsare: Mycket bra rapportering med korta uppdateringar fortlöpande.

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Tack, uppskattar att du och andra följer rapporteringen.

15:19, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Advokat Jansdotter fortsätter att ställa frågor om vem som sa vad i bilen. Den 20-åriga kvinnan minns inte just det.

15:21, 22 November 2016

undrande: Vad är det för narkotika som 20-åringen är berusad av?

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Inför grillfesten hade hon rökt på och druckit alkohol, har hon berättat i dag.

15:23, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är det 37-åringens advokat, Per Gisslén, som ställer frågor.

15:24, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är det 37-åringens advokat, Per Gisslén, som ställer frågor.

15:24, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han frågar om deras relation. En trevlig person, svarar 20-åringen, och på fråga svarar hon också att han hade alkoholproblem,

15:26, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Domaren, Lars-Erik Bergström, ställer några kompletterande frågor.

15:26, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Domaren frågar också om den 62-åriga kvinnan var påverkad av alkohol vid grillplatsen.
Inte särskilt mycket, svarar 20-åringen.,

15:27, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Domaren ställer frågor om vad som hände vid gruvan i Långshyttan.

15:28, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu har åklagaren Johan Knies en kompletterande fråga. Han undrar vilka som kunde koden till kortet och 20-åringen svarar att två andra i sällskapet hade koden.

15:29, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Advokat Jannica Jansdotter har ytterligare några frågor.

15:30, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Hon läser ur polisförhör vad 20-åringen sagt om hur mordet ska ha gått till.
I dag minns inte 20-åringen att hon sagt så.

15:31, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter:

Förhöret med 20-åringen är slut, liksom dagens förhandling.

15:33, 22 November 2016

Helena Broström, digital redaktör: Artikel uppdaterad med ny ljudupptagning från rättegången: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6565846

15:33, 22 November 2016

Kurre: Är det vanligt att domaren går in och ställer frågor? Känns inte som det är hans sak att hålla förhör.

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Domaren kan gå in och ställa kompletterande frågor, det händer.

15:34, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter:

Rättegången fortsätter klockan 9 i morgon. Då blir det förhör med den 46-årige mannen som är en av de sex som åtalas för mordet på den 62-åriga kvinnan.

15:34, 22 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu avslutar även jag direktrapporteringen för dagen. Tack för att att ni följt med

15:34, 22 November 2016

Hg: Tack så mycket

15:34, 22 November 2016

Kurre: Tack för bra rapportering!

15:49, 22 November 2016

Läsare: Återigen tack för rapporteringen av ett mycket tragiskt och intressant fall.

15:49, 22 November 2016

Helena Broström, digital redaktör: Tack alla som har ställt frågor här. Vi har svarat på så många vi har hunnit med. I morgon forsätter rättegången, då förhörs den mordmisstänkte 46-åringen. Vi finns på plats och rapporterar även då. Tills dess hittar du all vår rapportering här https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=161&grupp=23106 /Helena

15:52, 22 November 2016

Helena Broström, digital redaktör: Klockan 09:00 inleds den tredje rättegångsdagen och idag är det den mordmisstänkte 46-åringen som ska förhöras. Vår reporter Jennie-Lie Kjörnsberg rapporterar direkt därifrån under dagen och du är välkommen att ställa frågor till henne här.

08:35, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är jag på plats i Falu tingsrätt. Än är det inte så många personer som samlats i entréhallen, betydligt färre än de tidigare två dagarna.

08:37, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu börjar det fyllas på med folk i tingsrätten. Några fler anhöriga, fler journalister och några av försvarsadvokaterna har kommit.
Inne i rättssalen sitter redan den 46-årige man som ska förhöras i dag, tillsammans med häktespersonal.

08:52, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är vi alla inne i rättssalen och förhöret med 46-åringen som misstänks för och åtalas för mord ska börja. Han företräds av advokat Catharina Wikner.

09:06, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Även i dag är sal 4, där rättegången hålls, i princip fullsatt.

09:08, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 46-åringen som ska förhöras i dag åtalas i första hand för mord, i andra hand för medhjälp till mord.

09:09, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu har förhöret börjat. Domaren ställer några frågor om hur 46-åringen känner de övriga misstänkta. 46-åringen berättar att han varit sambo med en av dem och känt flera andra i allt mellan några månader och många år.

09:11, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Den nu döda 62-åriga kvinnan hade han känt i 1,5 år. 46-åringen berättar att han var skyldig henne 7800 kronor.

09:12, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Domaren undrar om det är något i det som den 20-åriga mordmisstänkta kvinnans berättelse som 46-åringen inte håller med om.
- Planeringen hemma. Jag vet inte hur många det var där.

09:13, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 46-åringen berättar att han på grund av ett mångårigt drogmissbruk har svårt att svara på hur mycket han deltog i förberedelserna.

09:14, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är det åklagare Johan Knies som ställer frågor till 46-åringen.

09:14, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 46-åringen ser på åklagaren när han svarar på frågorna.

09:17, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: På frågor om hur 46-åringen kände till koden till den 62-åriga kvinnans kontokort berättar han att han brukade hjälpa henne att handla.

09:18, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han säger också att han lånat pengar vid flera tillfällen och att skulden alltså var uppe i 7800 kronor.
- Hon sa att det var en hedersskuld. Jag förstod det som att jag kunde betala tillbaka senare, säger 46-åringen.

09:19, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: - Har du känt dig hotad på något sätt? frågar åklagaren, när de pratar om skulderna.
- Ja, jag har känt mig extremt hotad, svarar 46-åringen och säger att den 62-åriga kvinnan ska ha hotat att skicka folk på honom.

09:20, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 46-åringen får frågor om den dator som beslagtagits hemma hos honom. Han säger att det var hans sambos.

09:21, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren ställer frågor om datorn som tagits i beslag för att reda ut vem som hade tillgång till den.

09:23, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren frågar om den dammsugare som tagits i beslag i 46-åringens lägenhet, som kom från den 62-åriga kvinnan. 46-åringen säger att han inte sett till att den kom dit. Han åtalas för häleri vad gäller dammsugaren.

09:25, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu börjar åklagaren komma in på grillkvällen.

09:26, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren ställer frågor om det var så att 46-åringen var med och pratade om att det var bäst att den 62-åriga kvinnan inte fanns - vilket den 20-åriga mordmisstänkta kvinnan berättade i förhör i går.

09:27, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 46-åringen kan inte svara, säger han, och förklarar det med sitt drogmissbruk. Han minns inte.

09:28, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren läser vad 46-åringen sagt i polisförhör om vad han då sagt om planerna på att döda den 62-åriga kvinnan.
46-åringen svarar att det kan stämma att han sagt det som står i polisförhöret och att han sa sanningen.

09:30, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren undrar om de pratade om att ta livet av den 62-åriga kvinnan, vilket han svarat på i polisförhör.
- Jag tror att vi pratade om att bara skrämmas, svarar 46-åringen.

09:32, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 46-åringen har svårt att minnas, svarar han på flera av åklagarens frågor.

09:33, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter:

Han kan exempelvis inte svara på om han var med hem till den 62-åriga kvinnan, vilken den 20-åriga misstänkta kvinnan berättat.

09:34, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu vill åklagare Johan Knies veta vad 46-åringen minns från den 17 juni, morddatumet.
- Där minns jag rätt mycket. Jag minns att jag köpte saker, kniv och alkohol - det ser jag ju på kontoutdrag.

09:35, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han erkänner att det var han som ringde den 62-åriga kvinnan och bjöd med henne till grillfesten.

09:36, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: - Jag skäms över att jag ringde. Jag skäms över det som hände, säger 46-åringen.

09:38, 23 November 2016

Kurre: Är det för att 46-åringen bjöd in offret på grillfesten som han också blir åtalad för mord? Han deltog ju inte aktivt i bilen eller vid gruvhålet på samma sätt som de andra mordåtalade.

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Enligt åtalet har 46-åringen inte haft en lika framträdande roll som flera av de övriga. I hans fall har åklagaren också ett andrahandsyrkande: medhjälp till mord.

09:40, 23 November 2016

Helena Broström, digital redaktör: En redigerad ljudupptagning från rättegången finns nu här: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6565846

09:41, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 46-åringen får nu frågor om de sökningar som gjorts på datorn som tagits i beslag från hans hem - sökningar på ord som "det perfekta mordet".
46-åringen säger att han inte kan svara på frågorna.

09:41, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 46-åringen begär en kort paus för att prata med sin försvarsadvokat, Catharina Wikner. De går ut ur salen.

09:42, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är 46-åringen och hans försvarare tillbaka.

09:46, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren ställer frågor om de två samtal som gjorts till den 62-åriga kvinnan, vem som ringt. 46-åringen svarar att han har jättesvårt att minnas vad som hände under den veckan och förklarar det med att han var drogpåverkad.

09:48, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 46-åringen säger att han har mycket svårt att förstå och höra åklagarens frågor. Det säger han beror på hans historia av att använda narkotika.

09:49, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren ställer nu frågor om de inköp som gjorts inför mordet: flagglina, kniv, sopsäckar. 46-åringen säger att det var han som gjorde det tillsammans med tre av de andra mordåtalade männen. Det är han 100 procent säker på, säger han.

09:51, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: - Vad var syftet med inköpen? undrar åklagaren.
46-åringen svarar att han trodde att de skulle binda den 62-åriga kvinnan i skogen för att skrämma henne.

Tidigare har han sagt att syftet med att bjuda in henne till girillfest var att ha kul.

09:52, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 46-åringen säger återigen att han har svårt att minnas och svara på frågorna.

09:53, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 46-åringen får frågor om ett sms från den 21-åriga medåtalade kvinnan, med innebörden att den 62-åriga kvinnan finns i bilen. Han vet intevarför han får det sms:et.

09:55, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu undrar åklagaren vad som hände vid grillplatsen vid Myggtjärn.
- Vi pratar men om vad kommer jag inte ihåg, säger 46-åringen som också berättar att stämningen förändrats från trevlig till otrevlig efter att den 62-åriga kvinnan sagt något som den 26-årige mordmisstänkte mannen reagerat på.

09:57, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 46-åringen säger att 26-åringen blev allt argare och började dricka mer alkohol.

09:58, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 46-åringen säger att han försökte lugna 26-åringen.

10:00, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren undrar hur kvällen fortsätter.

10:03, 23 November 2016

Peter: Kommer man kunna höra alla ljudupptagningar någonstans?

Helena Broström, digital redaktör: Nej, inte allt. Det ligger ett par filer ute på vår sajt men vi har inte möjlighet att lägga upp allt. Rättegången är dock öppen för åhörare.

10:03, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren frågar om planerna att skrämma den 62-åriga kvinnan.
- De kan ha blivit ändrade, svarar 46-åringen.
Men han minns inte mer.

10:04, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är det 15 minuters paus.

10:05, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är pausen slut.

10:26, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren frågar vad 46-åringen menade med det han sa tidigare, att han skäms.
46-åringen svarar att han menade att han skäms för det som hände vid mordplatsen.

10:27, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren frågar om planerna på att skrämma den 62-åriga kvinnan och om planerna ändrades för att det fanns andra, utomstående, personer vid grillplatsen.
46-åringen kan inte svara.

10:28, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 46-åringen är påtagligt påverkad av förhörssituationen. Han tittar ner i bordet och det hörs snyftande ljud.

10:29, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren ställer detaljerade frågor om vad som hände på grillplatsen. Många av frågorna kan 46-åringen inte svara på. Han minns inte.

10:31, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Allt går så fort, säger 46-åringen.

10:33, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han berättar hur sällskapet åker iväg från grillplatsen och tar en toalettpaus i trakten av Stora Skedvi.

10:34, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 46-åringen berättar att det spelas musik i bilen, och att han håller för ögonen och för öronen i bilen.

10:35, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han satt på passagerarsätet i framsätet i bilen.

10:35, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han ser inte vad som händer i baksätet men misstänker att den 62-åriga kvinnan blev strypt i bilen. Han tror att han tittade snett bakåt vid ett tillfälle men säger att han inte såg vad som hände.

10:36, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 46-åringen demonstrerar hur han höll för öronen och ögonen för att inte höra att de andra ströp den 62-åriga kvinnan.

10:37, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han trodde att det var vad som skulle ske i bilen trots att han tidigare pratat om att planen bara var att skrämma 62-åringen.

10:38, 23 November 2016

Hej: Är samtliga åtalade med i salen även idag?

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Ja.

10:38, 23 November 2016

S: Sitter alla misstänkta med även idag.

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Ja.

10:38, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 46-åringen säger att han höll för ögonen och öronen i kanske några minuter.

10:38, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 46-åringen berättar att han upplevde att det var dålig stämning i bilen.

10:41, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 46-åringen böjer ner huvudet.

10:41, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 46-åringen säger att han i dag har svårt att lyssna på den musik som spelades i bilen under färden mellan grillplatsen och gruvhålet.

10:43, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Framme vid gruvan i Rällingsberg sprang 46-åringen ut ur bilen och spyr. Det var på grund av det som hände i bilen, berättar han.

10:45, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: - Jag mår skit, säger han.

10:45, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter:

Allt går så fort, upprepar 46-åringen och berättar att han ser en rörelse med ett blankt föremål. Han säger att det inte var den kniv han hade köpt tidigare för den hade han på sig.

10:49, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 46-åringen berättar att han tror att han såg 26-åringen hugga med det blanka föremålet mot mordoffret mellan 5 och 15 hugg.

10:50, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han beskriver också vad de andra i sällskapet gjorde.
Kvinnorna var vid bilen, den 21-årige mannen sprang omkring och den 24-årige mannen gick också omkring.

10:52, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: - Jag försöker vara ärlig i det här, säger 46-åringen.
- Jag tror att hon blir mördad där.

10:52, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 46-åringen säger att han är så hårt pressad att han håller på att bryta ihop.

10:52, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Det är en stressad situation, säger 46-åringen.

10:53, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han ser att 26-åringen springer tillbaka till den 62-åriga kvinnans kropp.

10:54, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Efteråt får han frågan om att hjälpa till med att slå in kvinnans kropp i sopsäckar men säger nej. Han tål inte att se blod, säger han.
Det gör istället främst den 21-årige, 24-årige och 26-årige mannen, berättar han.

10:56, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren ställer detaljerade frågor om vilka som gjorde vad.
46-åringen tror att han hjälpte till att dra upp staketet vid gruvan, men han säger att det var andra i sällskapet som såg till att kvinnans kropp hamnade i vattnet.

10:58, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Många gånger upprepar 46-åringen att han upplever förhörssituationen som pressande.

10:59, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu frågar åklagaren om vad som hände vid badplatsen, dit de misstänkta åkte sedan.
46-åringen ger en liknande berättelse som den 20-åriga kvinnan gjorde i går. Han berättar bland annat att 26-åringen bytte kläder.

11:01, 23 November 2016

S: Är det någon utländsk media med och bevakar.

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Inte vad jag vet.

11:01, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 46-åringen berättar också att flera i sällskapet eldade upp kläderna de hade på sig några dagar senare.

11:02, 23 November 2016

Susanne: Frågar samma fråga idag, är det några målsägande på plats?

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nej, som jag förstår det följer målsägarna rättegången via videolänk från en annan domstol i landet.

11:04, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 46-åringen svarar på åklagarens frågor om vem som tog kamera, telefon med mera ur den 62-åriga kvinnans handväska.
Han berättar också att han vet att 20-åringen med flera tagit ut 8000 kronor på kvinnans kontokort.

11:06, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han får frågor om varför han sagt att 37-åringen, som åtalas för underlåtenhet att avslöja mord, skulle ha 5000 kronor.
Det var för att han skulle vara tyst, säger 46-åringen, som tror att han kände till vad som hänt.

11:07, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Det är bara den mannen som får betalt även om han själv och flera av de andra delade på de pengar som blev kvar, berättar 46-åringen.
Han har svårt att svara på varför de skulle betala mannen.

11:10, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren ställer frågor om nyckeln till offrets lägenhet. Den har funnits i 46-åringens lägenhet.

11:14, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: En tid efter mordet försvann nyckeln ur 46-åringens lägenhet. Han tror att det var 37-åringen och 45-åringen som varit inne i bostaden utan lov. De ska ha velat ha nyckeln för att hämta en bankdosa ur offrets lägenhet

11:18, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: När 46-åringen svarar på åklagarens frågor om nycklar och bankdosa är han mer samlad än tidigare, när han fick frågor om hur själva mordet gick till.

11:21, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu ställer åklagaren frågor om hur 46-åringen tänkte när han han fick samtal från den 20-åriga misstänkta kvinnan som varnade för att det fanns risk för att den mördade kvinnans kropp skulle kunna upptäckas.

11:22, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han blev väldigt rädd och började räkna ner dagarna, berättar han, för han förstod att polisen skulle komma.

11:23, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren frågar om de pratat ihop sig om vad de skulle säga om polisen frågade.
Jag kan inte svarra på den frågan, säger 46-åringen.

11:23, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren läser ur polisförhör med 46-åringen, där han ska ha sagt "Vi kom överens - vi golar inte på varandra. Golare är inga polare"
- Det står jag fast vid, säger 46-åringen.

11:25, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: I förhöret har 46-åringen svarat "mm" på frågan om de kommit överens om att hålla tyst.

11:26, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren frågar nu igen om de kommit överens om att hålla tyst efteråt.
- Ja, jag tror det, svarar 46-åringen och suckar.

11:27, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagare Olle Sohlberg ställer några kompletterande frågor om nyckeln som det pratats om tidigare.

11:28, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren undrar om det fanns några andra skäl för dem att i förväg skaffa nyckel till offrets lägenhet annat än att de visste att kvinnan inte skulle leva efter grillfesten.

11:31, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Det kan jag inte svara på, säger 46-åringen som åter säger att han är så pressad att han har ont i bröstet

11:31, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är det lunchpaus. Förhandlingarna återupptas klockan 13.

11:31, 23 November 2016

Helena Broström, digital redaktör: Längre ljud från rätten på vår sajt. Obs: ljudet är redigerat: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6565846

11:32, 23 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Direktrapporteringen här kommer att ta en lite längre paus än förhandlingarna. Jag måste vara på en annan plats under någon timme men räknar med att vara tillbaka i tingsrätten och fortsätta att direktrapportera vid 15-tiden.

11:40, 23 November 2016

Helena Broström, digital redaktör: Rättegången är slut och därmed också liverapporten. På måndag forsätter rättegången och då kommer den mordmisstänkte 24-åringen att förhöras. Vi tackar alla för frågor och tar emot frågor även på måndag då vi fortsätter rapportera från rättegången. Tills dess hittar du vår rapportering om mordet i Långshyttan här: https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=161&grupp=23106

14:28, 23 November 2016

Helena Broström, digital redaktör: Måndag 28 november: Vi kör strax igång liverapportering för rättegångens fjärde dag. Idag förhörs den mordmisstänkte 24-åringen. På plats i rätten finns vår reporter Jennie-Lie Kjörnsberg.

08:19, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är jag på plats i Falu tingsrätt. Utanför rättssalen börjar folk att samlas, men än är det långt ifrån så många som tidigare dagar. Om ungefär en kvart öppnar dörrarna och i dag ska alltså den 24-årige mordmisstänkte mannen förhöras.

08:46, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Ställ gärna frågor till mig - jag svarar så fort jag kan!

08:46, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu börjar advokaterna komma, liksom fler anhöriga och andra åhörare. Just nu är det uppskattningsvis 15-20 personer som väntar.

08:55, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu har vi släppts in i tingssalen. Det är fullsatt i sal 4, liksom de övriga rättegångsdagarna.

09:02, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu börjar förhöret med 24-åringen.

09:04, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Hans inställning sedan tidigare är att han nekar till brott.

09:04, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Hans advokat, Carl-Oskar Morgården, har sagt i en intervju att det ekonomiska motiv som åklagarna menar ligger bakom mordet måste nyanseras och att 24-åringen känt sig hotad av den nu döda 62-åriga kvinnan - något som även 46-åringen som förhördes förra veckan berättade.

09:06, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Domaren börjar med att be 24-åringen redogöra för hur han känner alla övriga inblandade. Några känner han sedan tidigare, någon har han varit sambo med och vissa var nyare bekantskaper. Han kände även mordoffret.

09:07, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen berättar att han sporadiskt lånat pengar av den 62-åriga kvinnan, totalt ungefär 7000 kronor.

09:07, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är det åklagaren, Olle Sohlberg, som ställer frågor.

09:08, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han börjar med att fråga varför 24-åringen åkte bil med en kniv. Nu säger han att han använde den för att meka med bilen - i polisförhör har han sagt att han hade kniven för självförsvar. Att han sa så då förklarar han i dag med att han var uppkäftig.

09:08, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: I somras bodde 24-åringen hemma hos den mordåtalade 26-åringen, liksom hans dåvarande flickvän - den 21-åriga kvinna som åtalas för medhjälp till mord.
Åklagaren ställer frågor om deras relation.

09:11, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren undrar om förhållandet förändrades efter den 17 juni (morddatumet). Nej, ingenting förändrades, svarar 24-åringen.

09:12, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Andra misstänkta har i förhör beskrivit att de misstänkta såg varandra som bröder och systrar. Det gör även 24-åringen.

09:13, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen får frågor om vilka som lånat pengar av den 62-åriga kvinnan.

09:14, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen svarar relativt kortfattat på åklagarens frågor.

09:15, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han förnekar att han kände till att 62-åringen fått ut på en försäkring och hade pengar på banken.

09:15, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren frågar varför 24-åringen började umgås med en så mycket äldre kvinna.
Han undrar om det egentliga skälet inte var att hon hade pengar.
Det förnekar 24-åringen - han förklarar att andra i sällskapet kände henne och därmed började även han umgås med henne.

09:17, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu berättar 24-åringen att den mordmisstänkte 26-åringen var arg på den 62-åriga kvinnan och hade pratat om att dränka henne.
Men de ska ha löst saken genom att prata, säger 24-åringen.

09:18, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter:
Detta var för ett år sedan.

09:18, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu frågar åklagaren mer om skulderna, som 62-åringen ville ha återbetalda. 24-åringen säger att hon hade pratat med honom och 46-åringen om att kräva tillbaka pengar från 26-åringen.
- Hon sa att vi skulle ta tillbaka pengarna från honom så skulle vi bli av med vår skuld, säger 24-åringen.

09:20, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han berättar att han ringde 26-åringen direkt och berättade detta. Sedan har de inte pratat mer om saken, säger 24-åringen i rätten.

09:21, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Den misstänkte 24-åringen svarar nej på många av åklagarens frågor om de pratat om skulderna sedan.

09:22, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han säger att han hört att 62-åringen skulle "skicka folk" på flera av dem för att få tillbaka sina pengar.
Detr var 26-åringen som sagt det, men även den 62-åriga kvinnan själv, berättar 24-åringen.

09:23, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen svarar nu på åklagarens frågor om hur sällskapet skulle hantera kvinnans återkrav.
- Det var väl löst prat om att hon skulle bort, medger han.
Flera av dem pratade om detta vid olika tillfällen, säger han.

09:25, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: - Ni pratade alltså om att hantera (62-åringens) fordran genom att ta död på henne? frågar åklagare Olle Sohlberg?
- Ja, svarar 24-åringen.

09:28, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: - Jag har för mig att det var prat om strypning och om att kväva henne, säger 24-åringen och säger att de flesta i sällskapet var med när de pratade om detta.

09:28, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Själv var han förbannad och rädd för att hans familj skulle råka illa ut, ifall kvinnan skulle "skicka folk" på honom.

09:29, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Men det var bara löst prat, säger 24-åringen återigen.

09:29, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Dagen före morddatumet ringer 24-åringen till den 21-årige man som också åtalas för mordet.

09:31, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Samtalet handlade om att mörda den 62-åriga kvinnan, medger 24-åringen. Det var han, 46-åringen och den 20-åriga kvinnan som ringde, säger han, men fler i sällskapet fanns i lägenheten då.

09:32, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren frågar vad 24-åringen menade när han under telefonsamtalet sa att han skulle få fram pengar.

09:33, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter:

24-åringen säger att han inte kommer ihåg samtalet då han var påverkad av droger men att han tror att samtalet handlade om att mörda kvinnan.

09:34, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Det verkar så. Det måste vara så, säger 24-åringen.

09:34, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren läser upp vad som sagts i telefonsamtalet.
21-åringen frågade då om det fanns cash.
24-åringen hade svarat att det skulle finnas det när de tagit ut pengar på kortet.

09:36, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren frågar också om det som 24-åringen sagt i telefonsamtalet om att 21-åringen skulle gå in den 62-åriga kvinnans lägenhet och slå en yxa i huvudet på henne.
Det var löst prat - jag försökte vara något jag inte var, säger 24-åringen.

09:37, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: - Löst prat och väldigt stora drogproblem, säger 24-åringen om vad han sagt.

09:38, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu frågar åklagaren varför 24-åringen med flera åker hem till den 62-åriga kvinnan senare på kvällen samma dag, den 16 juni.
Det minns han inte.

09:41, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: - Fanns det något annat skäl till att döda henne än att hon satt indrivare på er? Till exempel att leva på hennes pengar? frågar åklagaren.
- Nej, svarar 24-åringen.

09:42, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Men han medger att det låter så och att han kunde koden till 62-åringens kontokort.

09:42, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han kunde koden för att han hjälpt henne att handla, säger han.

09:43, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu vill åklagaren att 24-åringen ska berätta om den 17 juni, dagen då den 62-åriga kvinnan dödades.

09:44, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen berättar att de skulle åka och grilla vid Myggtjärn.

09:45, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter:

Nu berättar 24-åringen att 46-åringen ringde och bjöd med den 62-åriga kvinnan till grillfesten. Det kan ha varit så att det pratades om att hon skulle följa med för att dödas, men 24-åringen minns inte riktigt.

Under de här frågorna sitter 46-åringen med böjt huvud.

09:47, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Innan de åkte ut till tjärnen handlade de: rep, sopsäckar, kniv, mat, alkohol. Sopsäckarna skulle de kasta skräp i, påstår 24-åringen, och varför de handlade rep och en kniv säger han sig inte veta.

09:49, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: De köpte två rullar sopsäckar.
På grillplatsen fanns det en soptunna men det visste inte 24-åringen, hävdar han, trots att han varit på platsen förut.

09:50, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen säger att han inte minns att de pratat om att göra något med den 62-åriga kvinnan innan de åkte ut till grillplatsen.

09:52, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter:

24-åringen har generella problem med minnet, säger han.

09:53, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu ställer åklagaren frågor om vad som hände vid grillplatsen.
26-åringen ska ha blivit arg för en sak som den 62-åriga kvinnan sagt, berättar 24-åringen som förhörs.

09:54, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu berättar 24-åringen att han och flera i sällskapet skulle skrämma den 62-åriga kvinnan.
- Vi skulle binda henne vid ett träd i skogen och köra därifrån och sedan skulle en komma tillbaka, berättar 24-åringen.

09:56, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Men det fanns utomstående personer vid grillplatsen.

09:57, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Sällskapet pratade om att åka från Myggtjärn till Sandviken, Triangeln. Vad som skulle hända där visste inte 24-åringen, säger han.

09:58, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen berättar vilka som körde mot Sandviken. Det är samma personer som tidigare utpekats. Själv satt han i baksätet.

10:01, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen berättar om toalettpausen de tog under bilfärden. I pausen beslöt någon att de istället skulle åka till Långshyttan.

10:02, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: De lyssnade på musik i bilen mot Långshyttan.

10:02, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Plötsligt såg 24-åringen att repet närmade sig den 62-åriga kvinnan bakifrån, berättar han. Han gissar att det var en eller båda av de män som färdades i bagageutrymmet i bilen: 21-åringen och 26-åringen.

10:04, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen säger att han trodde att de bara skulle skrämmas.

10:05, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han medger att han och den 20-åriga kvinnan var delaktiga i att flytta repet som låg runt kvinnans hals.

10:06, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Det var mycket tankar. Idiotiskt, säger 24-åringen.
- Jag trodde inte att någon var kapabel att mörda någon, säger han.

10:06, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen är samlad när han svarar på åklagarens frågor.

10:08, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han svarar kortfattat och pratar relativt snabbt när han svarar på frågor om hur strypningen av kvinnan gick till.

10:08, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen berättar att han och 20-åringen tog varandras händer framför 62-åringens ben - för att hindra henne från att sparka till chauffören, säger 24-åringen.

10:10, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: När de klev ur bilen vid gruvhålet i Långshyttan märkte 24-åringen att den 62-åriga kvinnan var medvetslös.

10:11, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: - Varför gjorde du inget? undrar åklagaren.
- Vet inte. Idioti, säger 24-åringen.
Ingen gjorde något försök att få liv i kvinnan, säger han.

10:11, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Varför åkte ni egentligen till gruvhålet? undrar åklagaren.

Det vet inte 24-åringen, säger han.

10:13, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Vid gruvhålet drar 26-åringen kvinnans kropp ut ur bilen. Någon säger att hon lever, berättar 24-åringen, och säger att 26-åringen sprang fram till kroppen.

10:15, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han såg 26-åringens armar gå upp och ner och såg något som blänkte.

10:15, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: - Då tänkte jag inte så mycket. Jag började må dåligt. Jag var rädd för att det värsta hade hänt, och det fick jag ju bevis för sedan när han torkade av sig i gräset, berättar 24-åringen.

10:16, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen säger att han var rädd för 26-åringen och att han tror att fler var rädda och därför inte sa något.

10:19, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är det en kvarts paus.

10:19, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är pausen slut och förhöret fortsätter.

10:40, 28 November 2016

Louise : Kan du beskriva hur han verkar må? Får du intrycket av att han inte bryr sig eller om han är ledsen och ångrar det som hänt?

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: På en del av åklagarens frågor om hur han tänkte så har 24-åringen svarat att det var idioti och idiotiskt. Det kan man ju tyda som ångerfullt. Under förhöret sitter 24-åringen still och svarar, om än kortfattat, på åklagarens frågor. Han tittar mestadels på åklagaren när han svarar, och intrycket är att han är samlad - han visar inte särskilt mycket känslor.

10:43, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu berättar 24-åringen att han hjälpte till att vira in den 62-åriga kvinnans kropp i sopsäckar.

10:43, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: På åklagarens frågor beskriver han mer i detalj hur de gick tillväga. Han berättar att de också använde silvertejp.

10:44, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen får nu frågor om vilka som hjälpte till i vilka faser.

10:45, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Det var ingen som sa något om att kroppen skulle ner i gruvan - det verkar bara ha blivit så, uppger 24-åringen.

10:46, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Efter att kvinnans kropp lämnats i vattnet i gruvan, åkte sällskapet till badplatsen. 24-åringen och 26-åringen behövde tvätta av sig. 26-åringen bytte kläder till ett ombyte han hade med sig.

10:47, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren undrar vad som rörde sig i sinnet då.
- Ingen mådde väl särskilt bra, säger 24-åringen, men de pratade inte om det som hänt.

10:48, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Efter badplatsen åkte sällskapet till Borlänge.

10:48, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu handlar frågorna om vilka kontakter de hade med de övriga misstänkta, som inte var med vid gruvhålet.
24-åringen säger att han inte minns.

10:50, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han minns inte vilken väg de tog eller vad klockan var.

10:51, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Ingen i bilen pratar om det som hänt, säger han igen.

10:52, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen berättar att han tog fram plånboken ur den 62-åriga kvinnans väska. Han tog ett kort.

10:53, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: - Hur tänkte du? undrade åklagaren.
- Jag tänkte väl inte så mycket. Jag var väl i chock, säger 24-åringen.

Men han står fast vid att det inte var så att de skulle döda den 62-åriga kvinnan i syfte att komma åt hennes pengar.

10:55, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen använde kvinnans kort och tog ut 8000 kronor, i omgångar av 2000 kronor åt gången.

10:56, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han hade tänkt ta ut så mycket det gick men det gick inte att ta ut mer än 8000 kronor, säger han.

10:56, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen berättar att han hört att 37-åringen skulle ha 5000 kronor.

10:58, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 37-åringen hade lämnat dem en nyckel till 62-åringens lägenhet

10:59, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: De tog sig in hos 62-åringen och tog cigaretter, en dator, en dammsugare och några kablar, berättar 24-åringen. Vilka som tog vad minns han inte men själv tog han datorn.
- För att tjäna pengar på, säger han själv.

11:01, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han behövde bland annat nya skor, berättar 24-åringen.

11:05, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu frågar åklagaren om de misstänkta pratade något om vad de skulle säga om polisen kom.
- Ja, säger 24-åringen.

11:06, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen tar en klunk ur en burk dricka.

11:08, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren läser ur polisförhör med 24-åringen om vad han sagt om att åka tillbaka till gruvhålet och se till att ingen kunde hitta kroppen.
I dag i rätten minns 24-åringen inte varför han sagt så.

11:11, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: - Hur mådde du tiden efteråt? undrar åklagaren.
- Jag mådde inte så bra. Det var väl ingen som mådde så bra, säger 24-åringen.

11:11, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är det den andre åklagaren, Johan Knies, som ställer frågor.

11:13, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagare Johan Knies ställer fler frågor om 24-åringens relation med den 21-åriga medåtalade sambon.

11:17, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen säger att det var jobbigt, bland annat på grund av det som hänt med den 62-åriga kvinnan.

11:17, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen har dock inte hotat 21-åringen, säger han.

11:18, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren går nu tillbaka till den 16 juni och ställer några kompletterande frågor om telefonsamtalet som 24-åringen ringde till den mordmisstänkte 21-årige mannen den dagen.

11:21, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagare Johan Knies ställer nu frågor om planeringen inför mordet.

11:24, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han läser ur polisförhör.

11:24, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: I polisförhör ska 24-åringen ha sagt att det pratades om att dränka den 62-åriga kvinnan under grillfesten och att sänka kroppen i sjön.

11:26, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen och hans försvarsadvokat följer med i handlingarna medan åklagaren läser högt ur polisförhöret.

11:27, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter:

- Står det så, är det säkert så. Jag kommer inte ihåg, säger 24-åringen om vad han sagt i polisförhören tidigare.

11:29, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han sitter med armarna i kors och stöder sig på underarmarna mot bordet. Han ser på åklagaren när han svarar¨men visar inga känslor utöver uppmärksamhet.

11:31, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu ställer åklagaren fler frågor om vad som hände under grillfesten, när de beslöt sig för att åka till Sandviken.
24-åringen visste inte varför, säger han.

11:32, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren konstaterar att 24-åringen på flera frågor svarar annorlunda nu än i tidigare polisförhör.
i förhöret i rättssalen i dag svarar 24-åringen på flera frågor att han inte minns, medan han till polisen tidigare svarat mer detaljerat.

11:34, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren ställer fler frågor om det som hände i bilen, när den 62-åriga kvinnan ströps. Återigen läser han vad 24-åringen sagt i polisförhör tidigare.

11:36, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Återigen säger 24-åringen att om han sagt i polisförhör vilka som höll i repet i bilen, den 21-årige och den 26-årige mannen, så är det säkert så även om han har svårare att minnas i dag.

11:38, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu ställer åklagaren frågor om de letade efter den 62-åriga kvinnans bankdosa när de var i hennes lägenhet.

11:40, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagare Olle Sohlberg har några kompletterande frågor utifrån vad 24-åringen sagt i förhör.
Bland annat undrar han om det stämmer att 21-åringen skulle ha 10000 kronor och i så fall varför.

11:43, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren läser ur förhör där 24-åringen berättat om att han och flera andra av de misstänkta pratat om att ha ihjäl den 62-åriga kvinnan.
Står det så var det säkert så, tror 24-åringen men kan i dag inte minnas riktigt vad som sagts.

11:46, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Målsägarbiträdet har också några frågor till den mordmisstänkte 24-åringen.

11:47, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är det 1,5 timmes lunchpaus. Även direktrapporteringen tar paus.

11:49, 28 November 2016

Helena Broström, digital redaktör: Här hittar du en redigerad ljudupptagning från rättegången idag måndag 28 november: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6573815 med den mordmisstänkte 24-åringen.

12:57, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är vi tillbaka i rättssalen efter lunchpausen.

13:24, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Domaren berättar att frivården kommit in med en fråga om att göra en paragraf 7-undersökning (liten sinnesundersökning) på den åtalade 21-åriga kvinnan. Åklagaren konstaterar att en sådan är gjord.

13:25, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Paragraf 7-undersökningar har gjorts på flera av de åtalade. De visar att flera av dem som åtalas för direkt inblandning i mordet kan ha lidit av en allvarlig psykisk störning vid både mordtillfället och undersökningstillfället. Det innebär att det finns fog för att göra en större rättspsykiatrisk undersökning.

13:26, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu fortsätter förhöret med den mordåtalade 24-årige mannen. Först har åklagaren några kompletterande frågor. Bland annat undrar han varför det var just 24-åringen som slängde kniven som använts vid mordet i sjön vid badplatsen, där 24-åringen och 26-åringen tvättade av sig.
Det var för att han på eget initiativ plockat upp kniven vid gruvhålet, svarar 24-åringen.

13:28, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är turen kommen till 24-åringens försvarsadvokat, Carl-Oskar Morgården, att ställa frågor.

13:29, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han vill bland annat veta hur 24-åringen mådde psykiskt under tiden.

13:30, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen berättar att han mått mycket dåligt under lång tid och att han även missbrukat alkohol och olika slags narkotika under en längre tid.

13:30, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Även under tiden för mordet använde 24-åringen droger, berättar han.

13:31, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Försvarsadvokaten ställer frågor om 24-åringens behov av pengar.
Det var inget ovanligt att dagarna gick ut på att få tag i pengar, konstaterar han.

13:32, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen tittar mestadels ner i bordet framför sig när han svarar på sin advokats frågor.

13:33, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter:

24-åringen berättar att han och den 62-åriga kvinnan kommit överens om en avbetalningsplan för de skulder han hade till henne. Men han upplevde att hon inte följde sin del av överenskommelsen.

13:34, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen upprepar att den nu döda 62-åriga kvinnan sagt att hon skulle skicka folk på honom. Han var rädd för att det skulle hända hans familj något om han inte kunde betala.

13:35, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Det är mot denna bakgrund de börjar prata om att göra sig av med den 62-åriga kvinnan, men det trodde inte 24-åringen skulle bli verklighet. Han trodde inte att någon i sällskapet var kapabel att utföra något sådant, säger han.

13:37, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Jag trodde aldrig på det, säger 24-åringen.

13:37, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen får frågor om 26-åringen och upprepar att 26-åringen var aggressiv.

13:40, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Hur mår du? undrar försvarsadvokaten.
- Jag mår jättedåligt, jag skäms, säger 24-åringen

13:40, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu får de andra misstänktas försvarsadvokater ställa frågor till 24-åringen om de vill.

13:41, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 24-åringen får frågor om han var påverkad vid grillplatsen. Jo, av alkohol, säger 24-åringen.

13:42, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: 21-åringens advokat, Tobias Fälth, ställer frågor om vad som hände i bilen och vill bland annat att 24-åringen redogör för vem som satt var och vem som gjorde vad.

13:45, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Advokaten frågar om de händer som 24-åringen säger att han såg sträcka fram ett rep från bagageutrymmet. Han undrar om 24-åringen kan vara säker på vems händer det var eller om det var en slutsats han drog utifrån att han visste vilka som satt i bagageutrymmet.
Det var en slutsats, medger 24-åringen.

13:47, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Fler av försvarsadvokaterna vill ställa kompletterande frågor.

13:50, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu läser man åter upp vad 24-åringen sagt i polisförhör om vad de pratade om vid grillplatsen. 24-åringen minns inte i dag men säger - liksom tidigare - att det kan vara så att han sagt på det viset.

13:54, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är turen att ställa frågor kommen till advokat Jannica Jansdotter, som företräder 24-åringens tidigare sambo, den 21-åriga kvinnan som åtalas för medhjälp till mord.

13:55, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Hon vill veta mer om 21-åringens och 24-åringens relation och om de bråkade. 24-åringen säger att de bråkade om hans droganvändande.

13:56, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Jansdotter ber 24-åringen att återigen beskriva mer hur han och övriga satt och rörde sig i bilen, när den 62-åriga kvinnan stryps.

13:59, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Advokaten säger att den 21-åriga kvinnan ska ha skrikit att hon ville att bilen skulle stanna och att hon ville ut.
Det har inte 24-åringen hört, säger han.

14:00, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu har försvarsadvokaterna fått ställa sina frågor och domaren, Lars-Erik Bergström, har några kompletterande frågor.

14:02, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Han undrar bland annat om den kniv som användes vid mordet och som tillhörde 24-åringen.
Kniven användes under grillningen och sedan lade 24-åringen den i fickan på baksidan av förarsätet, säger han.

14:03, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: På fråga från domaren säger 24-åringen att den 62-åriga kvinnan inte gjorde motstånd.

14:04, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Nu är förhöret slut.

14:06, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: I morgon är det planerat att den 21-åriga kvinnan, som åtalas för medhjälp till mord, ska förhöras.
I morgon ska även den 29-åriga kvinna som åtalas för underlåtenhet att avslöja mord förhöras.

14:07, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Åklagaren säger att om tid finns kan även 45-åringen som körde bilen förhöras i morgon.

14:09, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Klockan nio börjar förhören i morgon.

14:09, 28 November 2016

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: På onsdag blir det en paus i rättegången.

På torsdag är det tänkt att den 21-årige mannen som misstänks för mordet ska förhöras.
Hur planen ser ut i övrigt är inte bestämt än.

14:16, 28 November 2016

Kurre: Skulle åklagaren inte komma med resten av schemat för förhören idag?

Jennie-Lie Kjörnsberg, reporter: Vi hoppades det. Planen för de närmaste dagarna har vi fått men inte mer än så, åtminstone inte än.

14:17, 28 November 2016

Helena Broström, digital redaktör: Här hittar du allt som vi rapporterat om när det gäller mordet i Långshyttan: https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=161&grupp=23106

15:51, 28 November 2016

Relaterat

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".