Kustbevakning vill kunna göra stickprov på sjöfylla

Trots att det finns en promillegräns på sjön är det kustbevakningens personal som avgör om personen ifråga är för onykter att köra båt. Något som Göran Gröden Svensson, kustbevakningsinspektör i Hudiksvall är kritisk till.

Innan kustbevakningen kan stoppa en båt måste de först ha en misstanke om att något är på tok. Vilket betyder att en båtförare kan ha mer promille i blodet än gränsvärdet på 1.0 promille, bara så länge man visar på gott sjömanskap. Och det kopplat till att kustbevaknigen inte får göra stickprov gällande alkoholintag på sjön försvårar arbetet menar kustbevakaren Göran Gröden Svensson som gärna skulle se att de hade lika befogenheter som trafikpoliser. Men samtidigt tror han inte på att de ska vara lika låg promillehalt på sjön som i trafiken.