Nordanstig svarar på kritiken om dammarna

1:51 min

Nordanstigs kommun har fått kritik för att de gått för snabbt fram med planerna på att öppna upp Gnarpsån genom att riva flera kraftverk och dammar.

– Att man inte talar med oss som bor och verkar i kommunen. Att det blir som att kommunen skulle vara fiender till oss. Vi vill ha ett samarbete, vi vill ha en bra lösning. Varför går ingen och pratar med oss förrän en vecka innan allting är klart? säger Gabriel Brånby från Gränsfors Vattenregleringsförening.

Gabriel Brånby och Gränsfors bruk riktar svidande kritik mot Nordanstigs kommun och upplever att de blir motarbetade.

De hävdar att projektet är baserat på felaktiga grunder och statistik, och att Nordanstigs kommun inte har räknat in konsekvenserna som kan medfölja om dammarna rivs.

Kritik riktas också mot att de har fått ta del av diskussionerna alldeles för sent.

– Nu vill vi ta kontakt med de som blir berörda, säger Centerpartisten Stig Eng som är kommunstyrelsens vice ordförande i Nordanstigs kommun.

Varför har ni inte bjudit in de berörda i förstudiediskussionerna?

– Det är ju nu de kommer in egentligen, säger Stig Eng.

Men är inte det lite sent?

– De som först och främst var berörda är ju kraftstationsägarna som vi började ta kontakt med. Sen har vi inte haft så mycket fokus på den här delen uppe vid Grännsjön ovanför yxfabriken i Gränsfors. Det har vi faktiskt inte haft så mycket diskussioner om, säger Stig Eng.

Det finns en oro i Gränsfors som bottnar i att verksamheterna och de boende kring Gnarpsån kommer att påverkas negativt av att dammarna rivs.

De menar att jobb kan försvinna och vägar kan spolas bort vid översvämningar om inte möjligheten finns att reglera vattenflödet.

– Vi skulle väl aldrig ha tanken att ställa till så att den gamla traditionella industrin som finns i Gränsfors inte skulle kunna fortsätta att verka. Det vore ju tvärtemot vad vi har för avsikter. Vi får in väldigt mycket synpunkter och när vi har vägt in det och fått en bild av det så tycker jag att det är dags för ytterligare ett samråd, säger Stig Eng.