Många hästar saknar nödvändigt pass

Alla Sveriges hästar ska ha pass första januari 2006. Men ännu saknar merparten av hästarna pass och det är inte helt enkelt att veta vart man ska vända sig för att skaffa ett hästpass.

Alla hästar inom EU måste ha hästpass. Och den svenske hästägare som inte skaffat pass till sin häst efter första januari löper risk att åtalas. Hästen får inte heller slaktas på slakteri.

Men hanteringen av hästpass är utlagd på många händer och det är inte helt enkelt för hästägaren att veta vart han eller hon ska vända sig. Informationen har funnits mest på internet.

Det säger Anne-Lee Härnstam i Gävle. Hon har gått en kurs och är en av cirka 20 godkända ID-kontrollanter i Gävleborgs län. Hon får ID-kontrollera alla hästar utom travare och galoppörer, för dem finns det andra ID-kontrollanter.

Papperen ska sedan skickas till en registrator som finns hos den rasförening man tillhör. Men många hästar har okänd härstamning och de ska registreras hos Svenska Hästavelsförbundet. Där har man hittills utfärdat ett par tusen pass, vilket bara är en bråkdel av det antal hästar som hör till den gruppen.

Till hösten ska Jordbruksverket gå ut mer mer information och ID-kontrollanterna lär få mycket att göra framöver om Sveriges nästan 300 000 hästar, varav mer än 9 000 i Gävleborgs län, om de alla ska ha pass.