Många skolkande gymnasister i Gävleborg

Skolk blir allt vanligare bland gymnasieelever och i Gävleborgs län har antalet skolkande elever fördubblats på kort tid.

I Gävleborgs län har antalet elever som skolkar fördubblats på två år, det visar siffror från Centrala Studiestödsnämnden, CSN, och då är det elever som är borta från skolan en femtedel eller mer av tiden som avses.

För två år sedan införde CSN regler som säger att en elev som har en ogiltig frånvaro på mer än 20 procent blir av med sitt studiebidrag under en månad.

I Gävleborgs län var det 183 elever i gymnasieskolan som fick indraget studiebidrag under förra läsåret, mot 93 stycken läsåret dessförinnan.