Arbetsförmedlingen i Gävle JÄMO-anmält

Arbetsförmedlingen i Gävle har blivit anmäld för könsdiskriminering.

Det är efter att den nya könsdiskrimineringslagen som infördes 1 juli i år som anmälan kommit in till Jämo.

Anmälan gäller arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprojekt Business Woman som uttalat riktar sig enbart till kvinnor som vill starta eget.

Anmälan har nu lämnats över från Jämo till Länsarbetsnämnden där Sören Nöjd är tillförordnad länsarbetsdirektör.

Den nya utvidgade könsdiskrimineringslagen som bland annat säger att det inte får förekomma olika prissättningar för killar och tjejer. Men den säger också att könsdiskriminering inte heller får förekomma när det gäller arbetsmarknads insatser.

Men enligt anmälaren är det precis vad arbetsförmedlingen i Gävle gjort. Nyföretagarutbildningen Business Woman vänder sig nämligen enbart till kvinnor och någon motsvarighet för män finns inte menar anmälaren.