Inga nya högskoleplatser till Gävle

Regeringen vill utöka antalet högskoleplatser med start redan i höst, men Gävle får inte del av satsningen.

Avsikten med högskolesatsningen är att bygga ut det totala antalet studieplatser med 3 500 under 2005 och 2006. Redan för den kommande höstterminen avsätts 175 miljoner kronor för expansionen. Platserna fördelas på tretton olika lärosäten och intressant är att Högskolan i Gävle inte får ta del av satsningen.