Allt fler äldre får bo hemma

Antalet äldre som bor i särskilt boende har minskat mer i Gävleborgs län än i övriga landet.

Mellan åren 2000 och 2004 har antalet platser inom särskilt boende för äldre minskat med 14 procent i Gävleborgs län. Samtidigt har antalet äldre som får hemtjänst ökat, men bara med två procent, alltså inte alls motsvarande minskningen i servicehusplatser.

Och i tre kommuner i länet, Ljusdal, Sandviken och Söderhamn, har det faktiskt skett en minskning både av antalet platser på särskilt boende och av antalet äldre som beviljas hemtjänst.

Ljusdal är den kommun i länet där antalet äldre i särskilt boende har minskat mest, mer än 40 procent. Det är också färre äldre som får hemtjänst i Ljusdal, istället har man ökat dagverksamheten för de äldre. Men i Ljusdal har nedskärningarna inte fått så stor effekt, helt enkelt eftersom färre äldre behöver hjälp från äldreomsorgen, säger Marita Wikström, som är äldreomsorgschef i Ljusdals kommun.

Söderhamns kommun har inte märkt av något minskat tryck på särskilt boende för äldre, men Else-Marie Nilsson, chef för omvårdnadsförvaltningen i Söderhamns kommun säger att Söderhamns kommun ändå klarar äldreomsorgen, trots de ekonomiska nedskärningarna. Men på lång sikt kommer Söderhamn och andra kommuner att behöva statligt stöd för att klara äldreomsorgen, menar Else-Marie Nilsson.