Publiken sviker arbetarspelen i Norrsundet

Intresset för sommarens många lustspel är ibland större bland bland de engagerade skådespelarna själva, än bland den tilltänkta publiken.

Särskilt till premiären sviker publiken . Det säger en bekymrad Christer Dahlberg som i sommar regisserar arbetarpjäsen ”de bröto bygd” i Norrsundet och som hittills bara lyckats sälja en tredjedel av biljetterna till de första föreställningarna i helgen.