Vädjan om blod gav resultat

Akut blodbrist tvingade för ett par dagar sedan Blodcentralen att i SR Gävleborg vädja till länets blodgivare. Alltför få hade nämligen hörsammat sina kallelser till Blodcentralen i Gävle. Men efterlysningen gav snabbt resultat, konstaterar överläkare Leif Jansson, medicinskt ansvarig för länets blodcentraler.

Semester och fint väder var två av orsakerna till att många av länets blodgivare inte besvarat kallelsen från blodcentralen under juli månad.

Men efter att blodcentralen vädjat till länets alla blodgivare har alltså blodbanken återställts. En av alla som lämnat blod under de senaste dagarna är Marita Korrholla, och det var just en liknande situation för några år sedan som fick henne att börja lämna blod.