Unikt husbygge i Hälsingland

Nordens första så kallade jordskepp, alltså ett hus byggt av enbart jord, lera, sten och gamla bildäck, byggs nu i Mobodarna mellan Kilafors och Söderhamn

Bygget ska visa och inspirera besökarna att hushålla med naturens resurser och framförallt visa vad solenergi kan betyda i framtiden.

Projektet har lockat intresserade från hela världen.