Hopp för Tallåsskolans elever

Nu finns det hopp för de barn på Tallåsens skola utanför Ljusdal som riskerar lärarbyte för tolfte gången.

Det kan finnas en alternativ lösning på problemet med de många lärarbytena.

Pär Frohm, som är chef för barn och ungdomsförvaltningen i Ljusdals kommun har nämligen bokat in ett möte med skolans rektor där problemet skall diskuteras.

- Förhoppningsvis kommer vi fram till en lösning och läraren får vara kvar, säger Pär Frohm till Radio Gävleborg.