Mjölkkrisen hotar bevarandet av fjällkon

1:39 min

Krisen inom den svenska mjölknäringen har slagit extra hårt mot mjölkgårdar med den hotade fjällkon. På 10 år har mjölkande fjällkobesättningar halverats.

– Läget är ansträngt säger lantbrukaren Robert Eklundh i Järbo, vice ordförande i föreningen Svensk fjällrasavel och en av dem som fortfarande har fjällkor som mjölkas. 

Det finns ungefär 450 fjällkor som mjölkas och rasen räknas som hotad. Sedan Jordbruksverket i mitten på 90-talet började betala ut till hotade raser har antalet ökat. Men trenden är att det blir färre renodlade mjölkkor av fjällras och fler som får gå med sina kalvar och som används i köttproduktion.

– Är meningen att kon ska bevaras som hon är skapt hjälper dikorna tyvärr inte till, säger Robert Eklundh.

En fjällko mjölkar ungefär 30 procent mindre än en vanlig mjölkko och det här betyder att lönsamheten är sämre. I dagsläget finns de mellan 10 och 15 mjölkande fjällkobesättningar i landet och fem i Gävleborg.

Fjällkon kan bli betydelsefull i framtiden och därför tycker Robert Eklundh att det är viktigt att rasen bevaras.

– Så länge vi har tillgång till billig fossil energi är hon ju inte konkurrenskraftig. Men har vi inte det så är hon ju det, med sin förmåga att röra sig i skog och mark, och tillgodogöra sig det som växer där och som inte vi kan äta.