Gefleortens samgående dröjer

1:05 min

Det dröjer innan Gefleortens mejeriförening kan samgå med Arla Foods.
Konkurrensverket har i dag beslutat att genomföra en fördjupad utredning av samgåendet.

Konkurrensverket har möjlighet att utreda det planerade samgåendet i upp till tre månader till innan ett beslut och Gefleortens mejeri får gå samman med Arla Foods kan fattas. Gefleortens Ordförande Thomas Lundgren är inte förvånad över Konkurrensverkets beslut.

– Det här var helt väntat för vår del, Arla är ju så stort så att i princip allt dom gör utreds väldigt noggrant.

Trots utredningen är Thomas Lundgren övertygad om att utfallet av den kommer att bli positivt för mejeriet, och menar att deras verksamhet inte kommer att påverkas av Konkurrensverkets utredning.

– Vi har ju vetat om att det skulle bli på det här viset och måste ju trots fortsätta med business as usual, säger Thomas Lundgren ordförande vid Gefleortens merejier.