Spårspringare fortsätter orsaka problem i tågtrafiken

1:33 min

Obehöriga spårspringare fortsätter att orsaka problem för järnvägstrafiken. Hittills i år har det orsakat 25 timmar förseningar bara i Gävleborgs län.

När Trafikverket pratar om obehöriga på spår, menar dom alla förseningar över 5 minuter som sker till följd av att människor som inte är planerade att vara på järnvägen, ändå är där. Hittills i år har det blivit 25 timmar förseningar bara i Gävleborg och i Sverige ökar siffran år för år.

– I dagsläget är det sju timmar per dygn som tågen påverkas i hela landet. 2013 var det bara två och en halv timme. För 2016 har vi räknat fram att det här kostar samhället ungefär 80 miljoner kronor per år.

Det säger Stefan Björkqvist som är chef för nationell operativ ledning på Trafikverket. Enligt honom är det vanligt att folk genar över spåret för att slippa ta den längre - om än säkrare - vägen.

– Jag tror att man kanske har en bristande förståelse för att tågen kommer snabbt och tyst. Man tror i sin enfald att man alltid kommer hinna upptäcka ifall det kommer ett tåg.

Förutom den allvarliga faran för liv och lem så orsakar spårspringandet en dominoeffekt med fördröjningar som inte bara gäller dom enskilda tågen. Leveranser försenas, pendlare blir sena till sina jobb och föräldrar hinner inte hämta barnen i tid på dagis.

För att komma till bukt med problemet satsar Trafikverket på olika lösningar, såsom informationskampanjer och fysiska hinder i form av stängsel.

Men viktigast är att var och en tar ansvar för sitt beteende.

– Vi som vuxna människor måste föregå med gott exempel. Vi får inte gina för att tjäna 100-150 meter. Man måste ta sitt ansvar, för det här är inte något särskilt för ungdomar, utan det här sker utav vanliga jobbpendlare, säger Stefan Björkqvist.