Fortsatt få kvinnor på ingenjörsprogrammen

1:39 min

Andelen kvinnor som söker sig till ingenjörsprogrammen på Högskolan i Gävle ligger fortfarande under 30 procent.

Fortsatt få kvinnor söker sig till Gävles högskolas olika ingenjörsprogram. Även om det har skett en viss ökning under de senaste två åren överstigen andelen kvinnor fortfarande inte 30 procent*. En siffra som Ulf Larsson, avdelningschef på avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik på Högskolan i Gävle, tycker är problematisk.

– För det första är det ju dumt att inte använda alla resurser. Det vill säga vi vill ju ha duktiga studenter och nu tappar vi väldigt många på grund av att kvinnor inte väljer tekniska utbildningar. Dessutom vill teknikindustrin runtomkring jättegärna ha kvinnliga studenter, säger Ulf Larsson.

Högskolan i Gävle har länge jobbat för att få fler kvinnor att söka sig till deras tekniska utbildningar. Bland annat försöker de få in fler kvinnliga doktorander och professorer, men de försöker också nå ut till yngre åldersgrupper genom olika upplysnings- och inspirationsfokuserade projekt.

– Vi jobbar med folk redan från förskolan, för att kunna få ett större utbud. Vi har också anställt gymnasieelever på sommaren som har varit med i olika teknikerprojekt och byggt saker såsom cykelställ, och då säger många tjejer att de vill bli ingenjörer, säger Ulf Larsson.

 

* Siffran gäller för nyantagna kvinnor i den andra urvalsomgången till program som ger en ingenjörsexamen. Andelen kvinnor till kurser har inte räknats med.