Tröstlös kamp för säkrare väg

1:49 min

De höga hastigheterna genom Marma i Norduppland har varit ett problem som engagerat ortsborna i tjugotalet år. Men trots flera framstötar och skrivelser är det svårt att få igenom även små förbättringar.

Det var i februari i år som flera föreningar i det lilla samhället vid Dalälven skrev till Älvkarleby kommun och efterlyste åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. Enligt Leif Månsson som bor i Marma drar den tunga trafiken igenom samhället i hastigheter långt över gällande 50 kilometer i timmen som gäller före och efter övergångsstället som leder ner till bad- och båtområdet vid fjärden.

Älvkarleby kommun skrev i februari ett brev till Trafikverket om att skyltningen är fel i området. Informationen om vilken hastighet som gäller kommer för tätt inpå övergångstället mitt i samhället. Enligt Malin Lidow-Heneryd, bygg- och miljöchef i Älvkarleby kommun, har man gjort påstötningar förut, men man beslutade sig för att göra det igen.

– Jag har inte hört något, säger Kjell Grönberg som är förste vice ordförande i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna.

Brevet skickades in i februari från Älvkarleby kommun. Nio dagar senare kom ett svar från Trafikverket. Det handlade inte om när skyltflytten kan bli av, utan att det krävs mer handläggning och svar kring tidigare beslut innan frågan kan hanteras av Trafikverket.

– Det har alltid varit problem här. Folk måste ju ta sig över vägen, och åks det fort är det svårt att hinna, säger Kjell Grönberg.