Vattnet i Tallåsen åtgärdat – ingen kokning behövs

Ljusdal Energi har nu hävt kokningsrekommendationen i Tallåsen där dricksvattnet haft förhöjda bakterienivåer den senaste tiden.

Efter att Ljusdal Energi bland annat har spolat flertalet ledningar så visar nu provsvaren att det inte finns några koliforma bakterier kvar i dricksvattnet.

Det innebär att invånarna i Tallåsen inte längre behöver koka sitt vatten till mat och dryck.