Hon köper inte bolagsstyrelsernas förklaringar – vill se jämställdhet

5:19 min

Fyra av fem kommunala bolagsstyrelser i Gävleborg är ojämställda. Amanda Lundeteg, VD för stiftelsen Allbright, menar att kommunerna tjänar på en jämnare könsfördelning.

Amanda Lundeteg är VD för stiftelsen Allbright som arbetar för jämställdhet och mångfald på ledande positioner i näringslivet.

– Blandade styrelser är mer lönsamma styrelser så det borde ligga i kommunernas egna intresse att ha mångfald. Det handlar om att lära sig från de bolag som bestämt sig att gå från mansdominans till jämn könsfördelning.

Hon säger att de privata bolagen tydligt insett att det blir mer lönsamt att ha en jämställd fördelning. En åtgärd är att de sätter tidsbestämda mål att ha en 40-60 representation mellan könen.

Men de politiker som P4 Gävleborg pratat med säger att det inte finns kvinnor som är intresserade av positioner i bolagsstyrelserna.

– Det där är ju en vanlig floskel som vi känner igen från näringslivet att det inte finns intresserade kvinnor. Om det stämmer bör man fråga sig varför det är så och motverka det. Det är ingen slump att män arbetar i styrelseplatserna, för de är attraktiva platser. Jag tror snarare det handlar om att kvinnorna inte får frågan.

En förklaring till varför det är så ojämnt fördelat mellan könen i styrelserna är enligt Amanda Lundeteg att det råder traditioner inom styrelser att män tillfrågar andra män för att kunna spegla sig i dem.

– Och det är lite narcissistiskt tycker jag. I studier har man sett att kvinnor i samma utsträckning som män uttrycker till sina chefer att de vill avancera på sin arbetsplats, men problemet är att kvinnor inte lika ofta får frågan. Så man måste rannsaka sig själv här, har man ställt frågan och om man får nej, varför får man det?

De privata bolagen ligger bättre till än de kommunala med 33 procent kvinnor i styrelserna. I de stora bolagen ligger den siffran på 37 procent.

– Näringslivet har jobbat på mer systematiskt än de kommunala bolagen och de går också mer på affärsmeriter medan kommunerna går på partimeriter.

Amanda Lundeteg föreslår att man tar hjälp av professionella rekryterare för att hitta rätt kandidater om man inte har tillräcklig med kvinnor i sitt nätverk. Och om en kvinna säger nej, så kan man fråga vad man kan göra för att möta deras behov.

– Sen har också partierna möjlighet att avstå från den representation i de kommunala bolagen som de har rätt till och det tycker jag man ska göra i mycket högre utsträckning och gå på affärsmässiga meriter istället.

– Skillnaden mellan de bolag som lyckas och inte lyckas är en vilja att få jämställt fördelade bolagstyrelser.