Blixthalka på länets vägar – "det var som en bandyplan"

1:17 min

Det är riktigt halt på många håll i länet och två bussar på riksväg 303 i Ockelbo har under morgonen råkat ut för olyckor på grund av underkylt regn.

Morgonens olyckor i Ockelbo är ovanliga menar Micke Wickström, VD på VS Persson som kör x-trafik's bussar i Gävleborg.

– Sånt här händer inte så ofta och på just det här aktuella stället var vägen som en bandyplan.

Skadorna blev också minimala, på den ena bussen uteblev dom helt, och på den buss som välte ner i ett dike var det bara en person fick föras till sjukhus för omplåstring.

Halkan kan dock på flera håll i länet bli värre under dagen, men Micke Wickström menar ändå att man ska våga åka buss och om halkan blir för allvarlig så ställer bussarna in.

– Om vi får kännedom om att det är för halt för att åka på nån sträcka så ställer vi in trafiken på den vägen, säger Micke Wickström.

Gatorna och vägarna i Bollnäs har inte heller dom förskonats från halkan och enligt kommunen rådet det akut halka på grund av underkylt regn.

Det arbetas extra hårt med halkbekämpningen just nu och sandning pågår konstant för att garantera framkomlighet längs just busslinjerna menar Inga-lill Rönngren som är parkchef i Bollnäs kommun.

– Vi har snart sandat alla busslinjer i Bollnäs, dom är prioriterade tillsammans med gång- och cykelvägarna. Jag tror vi kommer lösa det här jättebra, säger Inga-lill Rönngren som är parkchef i Bollnäs kommun.