Skyddsjakt på björn i Los

1:12 min

Länsstyrelsen Gävleborg har under måndagseftermiddagen beslutat om skyddsjakt på en björn i byn Los i Ljusdals kommun. Detta med anledning av att flera björnar rört sig i samhället för att leta efter mat.

Trots de skrämselinsatser som genomförts fortsätter björnarna att komma till området och bedöms av Länsstyrelsen som särskilt närgångna och oskygga.

Och faktumet att de sedan en längre tid tillbaka rör sig inom bebodda områden innebär enligt Länsstyrelsens bedömning att de boendes säkerhet inte kan garanteras.

Nu har Länsstyrelsen gjort bedömningen att situationen inte är hållbar och att skyddsjakt är den mest effektiva lösningen.

– Vi börjar med en björn för att se om det ger någon effekt. Så får vi omvärdera om det fortsätter efter detta, säger Joel Isensköld, chef för natur- och viltenheten på Länsstyrelsen Gävleborg.

Perioden för skyddsjakten på en björn i Los gäller från och med måndagskvällen och en vecka framåt, enligt Länsstyrelsen Gävleborg.