Skogsbränderna i Hälsingland

Skogsbränderna hotar viktiga fornlämningar

1:19 min

Där bränderna drar fram förstörs inte bara skog och byggnader för hundratals miljoner, även fornlämningar och kulturmiljöer hotas.

– Laforsen är en av de viktigaste jägarstenåldersboplatserna i landet. Den är helt outstanding, säger arkeolog Elise Hovanta.

Förutom den stora Laforsenboplatsen hotas också andra fornminnen och kulturmiljöer. Så sent som i höstas inventerades det längs Ängraån.

– Där finns massor av intressanta flottarbaracker från 1850 och framåt, säger arkeolog Elise Hovanta.