Skummet i Hamre

Högsta domstolen upphäver dom om skummet i Hamre

0:40 min

Den juridiska härvan kring de enskilda brunnar i Hamre i Hudiksvalls kommun, som i januari 2015 förorenades av giftigt släckskum i samband med en brand fortsätter. Nu har Högsta domstolen (HD) upphävt ett tidigare beslut där kommunen nekades prövningstillstånd.

Nu hamnar ärendet i Mark- och miljööverdomstolen igen.

Hudiksvalls kommunchef Bengt Friberg säger i ett uttalande att han har full förståelse för att det är svårt att följa alla juridiska turer och att de boende i Hamre tycker att det är en jobbig och utdragen situation.

– Eftersom anledningen till att kommunens begäran om prövningstillstånd avvisades var ett formfel känns det bra att Högsta domstolen håller med oss i vår argumentation och återför ärendet till Mark- och miljööverdomstolen, säger kommunchef Bengt Friberg, på kommunens hemsida.

Anledningen till att kommunen drivit frågan är att man anser att det behövs en prejudicerande dom i en så principiellt viktig fråga. Mark- och miljööverdomstolen tog alltså inte ställning till själva sakfrågan när man kom med det beslut som nu är upphävt.