Utsläppen måste minska 16 procent per år

2:00 min

Utsläppen av koldioxid från fossila bränslen måste minska med 16 procent varje år, om vi ska ha en chans att klara Parisavtalets tvågradersmål.

Det visar den koldioxidbudget för 2020-2040 som Uppsala universitet har tagit fram för Gävle kommun.

– För Gävles del innebär det här att vi fått en siffra på hur mycket koldioxid vi får släppa ut, men framför allt så pekar det på att vi måste börja minska våra utsläpp med 16 procent varje år från 2020 till 2040, och det är så klart en jätteutmaning, säger Mats Sandfors, energi- och klimatrådgivare på Gävle kommun.

Uppsala universitet har räknat fram koldioxbudgetar åt fem län och tio kommuner i landet genom att bryta ner de globala utsläppen, först till svensk och sedan till lokal nivå. Man har räknat med alla utsläpp från fossila bränslen i kommunen och lagt till kommuninvånarnas flygresor. Däremot har man inte tagit med utsläpp som orsakas av konsumtion av varor från andra länder.

Nu är tanken att rapporten ska användas som underlag för miljöarbetet i Gävle kommun.

– Det finns ett mål om att Gävle ska bli en klimatneutral kommun 2035, och för att nå dit så krävs det många och kraftfulla åtgärder. Utsläppen från både inrikes och utrikes transporter ökar idag.

Ska vi kunna nå målet med 16 procents minskning av utsläppen varje år måste alla hjälpa till, menar Mats Sandfors.

– Jag tror att många är medvetna om att vi måste göra någonting, och jag tycker att man kan börja med sig själv och tänka på hur man transporterar sig till jobbet exempelvis, men även hur man reser och hur man konsumerar varor.