PROBLEMEN I OMSORGEN

Var sjunde inom hemtjänsten i Söderhamn sjukskriven

2:00 min

En hög andel medarbetare inom Söderhamns kommuns omvårdnadsförvaltning är sjukskriven. Värst är siffrorna inom hemtjänsten.

Personalen inom hemtjänsten i Söderhamn beskriver en stressig vardag som gör folk sjuka.

En som fått nog är Therese Åslund – i maj gör hon sin sista arbetsdag på Kastanjens hemtjänst i Ljusne där hon också varit arbetsplatsombud.

– Jag tycker att arbetsförhållandena har ändrats, det är mer stress nu än det varit. Alla är trötta. Problemen diskuteras, men det blir inget av dom, säger Therese Åslund.

Sjukskrivningar är vanligast för de som arbetar inom kommuner och landsting – och allra tuffast är det inom vård och omsorg där också den stora majoriteten är kvinnor.
En titt i den statistik som SKL, Sveriges kommuner och Landsting, samlar in visar att Ljusdals och Söderhamns kommuner är hårdast drabbade i Gävleborg under 2018.

Och allra tuffast är det inom hemtjänsten. I Söderhamn går mer än var sjunde medarbetare sjukskriven, vilket betyder ännu hårdare press på de som arbetar.

Anna-Karin Eklund är chef för omvårdnadsförvaltningen i Söderhamn. Och så här ser hon på de höga sjukskrivningstalen.

– Det är allvarligt för de personer som är berörda. Det här är något vi försöker jobba med efter de förutsättningar vi har, säger hon.