Långa köer och trög trafik på E4

Påsktrafiken ställer till det på E4:an i Gävleborg i södergående riktning.

Just nu är det långa köer och tidvis stillastående trafik på E4:an som börjar i höjd med sjön Norrbränningen i riktning mot Gävle. 

Efter Hagsta ska trafiken flyta på bättre. Trafikverket uppmanar trafikanter att om möjligt välja annan väg.