Oljeläckage kan orsaka halka

En lastbil har läckt tjockolja mellan Sätra och Gävle hamn. Oljan har läckt ut på hela sträckan och på grund av detta kan vägbanan bli mycket hal.

Läckaget inträffade vid 14-tiden. Räddningstjänsten har stoppat läckan från lastbilen. De arbetar nu tillsammans med Trafikverket för att samla upp den olja som har läckt ut. De arbetar även med att motverka halka på körbanan.

Enligt Trafikverket kan trafiken påverkas fram till klockan 16.