Skogsbränder

Robert Strid: Vi behöver bli mer samordnade 

1:18 min

Fler helikoptrar och större tillgång till slang. Det är några av förberedelserna som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap presenterat för att förebygga en liknande sommar som fjolårets.

Robert Strid avdelningschef på Gästrike räddningstjänst är positiv till initiativet. 

– Vi behöver bli mer samordnade och bli ännu bättre. Vi har blivit bättre på att hantera de stora händelserna men förra sommarens händelser visar på brister och dom måste vi försöka jobba vidare med. 

Vilka har era önskemål varit?

– Det är myndigheten som styr det här. Det här dom har landat i inför den här sommaren tycker vi är bra. För att helikoptrar är dyra maskiner att hyra in när det brinner i våra skogar. Här tar myndigheten ett ansvar och ställer helikoptrar i beredskap.