Gävleborgs fyrar

Eggegrund – Gävleborgs fyrars moder

9:34 min

Storjungfrun får ursäkta men den en vecka yngre fyren på Eggegrund, längs ut i Gävlebukten är nog trots allt länets mest namnkunniga fyrplats – inte minst sedan radion på 1920- och 30-talen blev vanlig i svenska hem och människor kanske flera gånger om dagen hörde väderleksstationernas namn räknas upp i sjörapporten.

När fyren på Eggegrund tändes 1838 låg den på en helt annan plats på ön, som ungefär tills den tiden egentligen var två öar. Men 1890 flyttades fyrplatsen till sin nuvarande plats på öns östligaste udde. Det nuvarande, 26 meter höga, fyrtornet på Eggegrund byggdes så sent som 1933.

Fram till 1977 bodde tre fyrvaktare och deras familjer permanent på Eggegrund. Alla bodde de i ett stort hus med lägenheter, alldeles nedanför fyren. I hamnviken, det tidigare sundet som skilde de två öar som idag utgör Eggegrund,  hade de sina båtar. Men 1977 avbemannades Eggegrund och fyrvaktarna flyttade i land eller möjligen till någon annan av de få bemannade fyrplatser som fanns kvar vid den tiden.

Men fyrplatsens avbemanning blev ett tillfälle för ornitologerna i Gävle Fågelklubb att inleda verksamhet på ön. Eggegrund är nämligen både en viktig rastplats för flyttfåglar och häckningsplats för sjöfågel. Sedan fyrvaktarna flyttade för 42 år sen har fåglarna blivit fler och i någon mening tagit över ön.

Eggegrund är fortfarande en viktig fyr men det klassiska starka roterande fyrljuset som var karakteristiskt för de gamla angöringsfyrarna ersattes för 10-20 år sen av en LED-lampa

Mer fakta och info om Eggegrund och dess fyr finns på Svenska Fyrsällskapets ”Fyr-Wiki”.