Klimatsamarbete

Högskolan i Gävle klimatanpassas

0:39 min

36 universitet och högskolor, däribland Högskolan i Gävle, har tagit fram ett gemensamt klimatramverk.

Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram konkreta klimatstrategier, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030.

De höjda ambitionerna rymmer både sänkta egna utsläpp och större effekt på samhällets omställning.

- Vi välkomnar det här initiativet och kommer nu att anpassa högskolans hållbarhetsarbete till klimatramverket, säger Gunilla Mårtensson, vicerektor för kvalitet och hållbarhet vid Högskolan i Gävle.