MILJO

Håmansmaren kan bli naturreservat

0:29 min

Håmansmaren, mellan Utvalnäs och Eskön i Gävle kommun, föreslås bli nytt naturreservat av länsstyrelsen.

Håmansmaren omfattar ett cirka 17 hektar stort våtmarksområde.

Naturvärdet ligger i de kalkpräglade naturtyperna näringsfattiga kalkvattentjärnar och rikkärr, men även sumpskogarna och kalkbarrskogen har höga värden.