Lex Maria-anmälan

Ville dö hemma – men fick inte

0:29 min

En patient som önskade att få vara hemma vid livets slut fick inte som hen önskade och avled i stället på sjukhuset, därför anmäler Gävle kommun sig själv enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

– Vi beklagar det inträffade och ser allvarligt på den här händelsen, säger Ulrika Carlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska vid Välfärd Gävle, Gävle kommun.

Orsaken till det inträffade är brister i informationsöverföringen, dokumentation och kompetens. Journalgranskningar och utbildning kommer att göras för att förhindra att liknande händelse inträffar igen.