INVASIVA ARTER

Viltkameror testas som varningssystem

2:03 min

Flera steriliserade, sändarförsedda mårdhundar har nu släppts ut i södra och mellersta Sverige för att öva anstormning av invasiva djurarter.

– Vi avslöjar varken antal djur eller exakt var de har släppts ut. Vi vill att alla som har en viltkamera eller åtelkamera som de också kallas ska vara uppmärksamma och skicka bilder till oss, säger forskningsledaren på Sveriges lantbruksuniversitet, Fredrik Dahl.

Sen 2015 måste alla EU-länder ta hand om och helst utrota invasiva djurarter som kan skada befintliga djurarter. Mårdhund är just en sådan invasiv art som lätt kan ta över områden som annars bebos av redan utrotningshotade arter, som till exempel skräntärnan som det bara finns drygt 500 par av i Sverige.

– Det där är det väldigt allvarligt. Vi har sett i våra försök i norra Sverige att kommer det en mårdhund till en skärgårdsö så tar den alla äggen och sen simmar den vidare till nästa ö, säger Fredrik Dahl.

Än så länge finns bara några enstaka mårdhundar i Sverige, men på sistone har man upptäckt att mårdhundar vandrar över gränsen från Finland, där man i dag har stora problem med mårdhundar som beräknas vara ungefär en miljon.