Eldningsförbud

Eldningsförbudet i Uppsala län upphävs

0:16 min

Länsstyrelsen har nu beslutat att det eldningsförbud som gällt sedan mitten av juni upphör att gälla under onsdagen.

Från och med klockan 16:00 på onsdagen är det tillåtet att elda utomhus i Uppsala län igen efter det tidigare förbudet. Detta meddelade länsstyrelsen tidigare i dag. Beslutet motiveras av att hög brandrisk och spridningsrisk inte just nu råder i skog och mark.

Upphävandet gäller länsstyrelsens beslut, eldningsförbud satta av enskilda kommuner kan fortfarande gälla.