RANKNING

Företagare mer nöjda med Bollnäs kommun

0:35 min

Företagare är allt nöjdare med Bollnäs kommuns service. Bollnäs är en av de kommuner som ökat sitt nöjd kund index allra mest under 2018.

Företagare som har haft ärenden med Bollnäs kommun har fått bedöma kommunens service inom sex myndighetsområden. Ett område som förbättrats mycket i Bollnäs är myndighetsområdet bygglov.

Kommunen rankas nu på plats 58 i landet i Sveriges Kommuner och Landsting mätning och klättrar därmed 80 platser.